Reunió Pla de Contingència de Labora: quan es treballa bé…

Hui 15 de maig s’ha celebrat la reunió telemàtica entre la Directora General de Planificació i Servicis de LABORA, Eva Hernández López i el seu equip, i les persones membres dels tres comitès de seguretat i salut de LABORA per tal de sotmetre l’aprovació dels plans de contingència i continuïtat en el treball, que amb caràcter de plans marc s’han elaborat per als serveis centrals, els espais LABORA i els centres LABORA de formació, tot allò en compliment de la Resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Publica de 8 de maig per la qual s’estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l’activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la Covid-19.

17 / 05 / 2020 | Intersindical salut laboral reincorporació treball presencial plans de contingència labora condicions de treball


En primer lloc hem de manifestar la nostra enhorabona a les persones de LABORA que han participat en l’elaboració d’aquests documents, tot tenint en compte el curt termini de temps que han tingut per a fer-los i la excel·lència dels continguts, en la que destaca la premissa de la seguretat i la salut de les persones que hi treballen a LABORA. Quan l’administració presenta la documentació en condicions, tot és més fàcil. Aplaudim i encoratgem a LABORA per a continuar per aquest camí.
Quant a les notícies més destacades que ens han donat, podem informar-vos el següent:

• La reincorporació física als centres de treball no tindrà lloc fins a que s’implementen les mesures descrites al pla de contingència. Es mantindrà en un percentatge molt alt el treball no presencial, mal anomenat teletreball., sobretot al personal de risc que no passe a situació d’IT i als que tinguen permís per cura de familiars. Fins i tot s’intentarà facilitar equips informàtics a qui no dispose d’ells.

• S’assegurarà la distància de dos metres entre els llocs de treball i enfront a la ciutadania. En certs llocs, com poden ser el registre o bé els espais labora d’ocupació es posaran mampares de protecció.

• Quant als torns de treball presencial previstos en la resolució, hi haurà una reducció de l’aforament dels centres de treball i s’intentarà que siguen sempre pel matí, de tal forma que no hi haja coincidència de tota la plantilla. Ja veurem com s’implementa en cada centre de treball.

• Cada persona treballadora a LABORA disposarà d’un kit de protecció individual amb mascareta, gel hidroalcohòlic i mocadors de paper.

• Les persones que vagen a les oficines ho faran majoritàriament mitjançant cita prèvia i per eixe motiu, als espais LABORA s’eliminaran les sales d’espera i les màquines auto-servef. Cal recordar que en aquest moment la renovació del DARDE és automàtica.

• El personal orientador farà treball no presencial, fins i tot en algunes sessions grupals. Solament es podran utilitzar les sales de reunions que compten amb ventilació natural.

• Es senyalitzarà amb cartells i marques en el sol la informació i les indicacions relatives al COVID-19.

Ara toca continuar la feina per a que aquest documents s’adapten a cadascú dels centres de treball de LABORA, tenint present la premissa de la seguretat i la salut del personal. Des d’INTERSINDICAL VALENCIANA treballarem perquè així siga.