INFORMACIÓ SOBRE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE PERSONAL DE LABORA DEL 3 DE MARÇ DE 2023

Aquest divendres 3 de març s’ha reunit la Junta de Personal de LABORA, i han assistit també per a donar-nos informació la directora general d’Inserció, Eva Hernández, i el cap del servei de personal, Jesús Esquiu. Hi havia moltes temes damunt la taula, i el resum principal és el següent.

07 / 03 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Teletreball.- LABORA havia programat el desplegament del teletreball en cinc fases, en l’ordre d’importància de personal dels centres. En les sotsdireccions generals i les direccions territorials ja està completament implantat, i el personal teletreballa. En els Espais LABORA de les grans ciutats, la cobertura a meitat de febrer era de prop el 80%. En canvi, en els centres de més de deu persones, la cobertura baixa considerablement, per davall del 50%, i no s’ha iniciat en els centres menors. Les explicacions sobre aquest retard ens dirigeixen a la gestió de la DGTIC, que tenen una programació de treball que no coincideix exactament amb les necessitats de LABORA i el seu personal. Al personal de nou ingrés se li proporciona equip informàtic portàtil nou, i en canvi persones que han demanat el teletreball no poden iniciar-lo perquè encara tenen un ordinador antic. En la propera reunió de la comissió de teletreball demanarem a la DGTIC que tinga en compte aquests problemes i intente un model organitzatiu diferent.

Renting vehicles.- S’està estudiant un programa de renting de vehicles per a posar-los a l’abast del personal dels centres de formació per a que no posen els seus vehicles privats. La idea és que cada centre de formació dispose d’un vehicle. El problema és poder convèncer a la DG Patrimoni, que no està massa per la llavor d’aquest sistema, i en altres conselleries ha obligat a comprar els vehicles.

Espai Labora IBI.- Ja han començat a buidar l’edifici antic, i traure els mobles i arxius després d’haver apuntalat l’estructura, i el pas següent serà demolir l’edifici. Acte seguit l’ajuntament dividirà la parcel·la, ja que l’actual té una part cedida als empresaris d’Ibi, i es demanarà la cessió per la construcció d’un nou centre. Mentrestant, en el lloc provisional s’estan fent reformes per tal de tindre més espai per a arxiu i sala de reunions. Presencialment hi ha dues persones, i la resta en altres centres espai labora més a prop dels domicilis.

Borsa substitucions LABORA.- En un parell de setmanes estarà publicada la llista definitiva i hui precisament s’estava formant el servei de personal sobre l’aplicació de borses de funció pública, per tal de poner-la en marxa en el moment que siga definitiva. Recordem que substituirà a la de 2006, que era dels grups B i D. Ara solament hi haurà del grup A2, sent la substitució de llocs del grup C2 amb llistats de Funció Pública. Recordem que els llocs més interessants a proveir per aquesta borsa son els dels programes amb fons procedents de l’Unió Europea o de la conferència sectorial d’ocupació a Madrid. Respecte als programes, algunes coses a dir:
-Programes d’orientació. Si els llocs es classifiquen així, en primer lloc s’acudirà al llistat de persones aprovades de la convocatòria 133/18, d’orientació. No arribarà a cent persones. A continuació, es cridarà de la borsa de LABORA.
-Prospecció. Serà el primer programa a càrrec del Fons Social Europeu. En principi el programa està previst del 1/4/23 fins al 1/4/26, amb la possibilitat d’un any de pròrroga. La incorporació serà en maig i tindran un programa formatiu de l’ivap per a que a partir de setembre sigan ja totalment operatius.
-Programes pla de xoc i Reincorpora’t. El personal que està en aquestos programes, 145 persones, acaben el 30 de juny de 2023. Des de LABORA estan intentant un pròrroga fins al 31/1/24, però hi ha problemes de finançament, i no està clar que la pròrroga es puga dur a terme.
- Red 3000. Seria un programa que vindria a substituir a l’anterior, amb la possibilitat d’arribar a 240 persones, dependent de l’espai disponible a les oficines. Encara no està en marxa.
- Orientació online. De moment no es posa en marxa.
- Pla Elaborant. Son quatre persones per a infraestructures. Van començar el 15 de febrer de 2023, i estaran tres anys, de moment.
- Pla Operatiu Ocupació Juvenil i regional 2014-2020. Son 24 del grup A i 3 del grup C2, i acaben el 31/12/23. Es tracta de fons europeus, i per al nou programa 21/27 no se sap encara si ho demanarà la DG Fons Europeus o LABORA directament. En qualsevol cas, es tornaran a demanar llocs del grup A.

Situacions diferents centres treball LABORA.
Almàssera. Se està a l’espera de l’informe de l’INVASSAT.
Elx centre formació. S’estudiarà la nova ubicació del personal que ara està en un corredor.

Temporalitat a LABORA. Per fi ens han donat xifres sobre el pes del personal interí en LABORA. Hi ha 214 persones interines que ja estaven abans del 31/12/16, d’un total de 620 persones interines.