Intersindical Valenciana- STAS reclama de nou l’agilització dels programes de teletreball en l’àmbit de Presidència.

Des d’Intersindical Valenciana-STAS pensem que el termini ha sigut suficientment ample com per a fer un «anàlisi exhaustiu dels llocs de treball susceptibles de ser exercits sota aquesta modalitat» el canvi de govern no ha de ser una excusa per tal de retardar l’aprovació dels diferents programes de teletreball a la Presidència de la Generalitat.

26 / 01 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Des d’Intersindical Valenciana-STAS hem reiterat l’agilització de l’aprovació dels programes de teletreball en l’àmbit de Presidència perquè considerem que aquest retard vulnera el dret al treball no presencial consignat a la llei i un incompliment de l’obligació que estableix el Decret de teletreball de presentar i aprovar els programes de teletreball de cada conselleria.

Abans del canvi del govern autonòmic, des de la nostra formació sindical demanarem per escrit a la Sotssecretaria de Presidència, l’agilització i aprovació dels diferents programes en l'àmbit d’aquest departament. En contestació al nostre escrit, la Sotssecretaria amb data 27 d’abril de 2023, ens argumentava que «es precisava d’un anàlisi més exhaustiu per a valorar quines places eren susceptibles de prestar-se en la modalitat de treball no presencial i que el més prompte possible s’iniciaria l’elaboració dels diferents programes del teletreball mencionat». Respecte a aquesta qüestió i a data de hui, no tenim més informació que la que sabem pel propi personal del departament de Presidència de què no hi ha hagut cap avanç significatiu. Continuen sense proposta de teletreball. Es veu que l’estudi s’ha parat en qualsevol calaix i ha passat com a tasca no prioritària.

Així mateix, considerem que les dinàmiques anteriors respecte al dret de teletreball no deuen tindre una continuïtat per part del nou equip del departament. És necessari per a continuar amb una administració del segle XXI, per això demanem al President Mazón, com a responsable del departament de la Presidència de la GVA que prenga en consideració les obligacions que marca la normativa i en atenció al dret del personal, revertisca aquesta situació de discriminació respecte a altre personal de la GVA, d’altres conselleries i organismes, els quals porten temps gaudint d’aquest dret.

Des d’Intersindical Valenciana-STAS pensem que el termini ha sigut suficientment ample com per a fer un «anàlisi exhaustiu dels llocs de treball susceptibles de ser exercits sota aquesta modalitat» el canvi de govern no ha de ser una excusa per tal de retardar l’aprovació dels diferents programes de teletreball a la Presidència de la Generalitat.