La Increïble Oferta Minvant*

Si els síntomes de decadència del Consell són multiples i evidents, el que passa a la Funció Pública és d'opereta. O de cine. L'Oferta Pública d'Ocupació de 2014 n'és una bona mostra: en gener ens propossaren una de 107 places, en març l'abaixaren a 60 i hui s'ha convocat de nou la mesa tècnica de la Mesa Sectorial per a presentar-nos una de 44!!!

15 / 10 / 2014 | Intersindical


Hui s'ha convocat reunió de la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de Funció Pública, per a parlar d'un esborrany de Decret sobre l'oferta d'ocupació públic de 2014 per al personal de l'administració de la Generalitat.
En febrer passat us informàvem d'una mesa tècnica en què se'ns presentava una oferta d'ocupació pública (OPO) de 107 places, que ja consideràvem molt inferiors a les necessitats actuals de la generalitat, amb prop de 7000 persones interines o laborals temporals. http://stasweb.intersindical.org/noticies/article/concovada_mesa_tecnica_per_lopo_de_2014_i_el_teletreball
En març, us informàvem que s'havia représ el tema i que en una Mesa Sectorial s'havia proposat el decret de carrera, però amb la meitat de places: 60. Evidentment, cap sindicat va donar el seu vist-i-plau, però s'havia complit el tràmit:
http://stasweb.intersindical.org/noticies/article/carrera_professional_descafeinada_opo_miserrima_rlt_a_la_carta_i_fracas_als
Ara ens convoquen a una nova mesa tècnica per a parlar del mateix amb 44 minúscules places.
Si la proposta fallida de febrer ens semblava fatal amb 107 places, què podem dir d'una amb 44 places? A més desapareix pràcticament la promoció interna, en administració general només per a accedir al C1.
En l'esborrany de l'ordre es diu expressament:
“Els criteris per al càlcul d'aquesta taxa són els definits en l'apartat 3 de l'article 21 de la Llei 22/2013, de Pressupostos Generals de l'Estat, segons el qual no computaran dins del límit màxim de places derivat de la mateixa aquelles que es convoquen per a la seua provisió mitjançant processos de promoció interna.”

A la vista d'aquest epígraf, com s'explica una oferta que per al mateix any, en promoció interna pasa de 56 places a 20 places? No es pot argumentar increment del capítol I, tenint en compte del nombre de personal que s'ha jubilat i no ha sigut reposat.
Si l'administració especial està molt mal dotada, amb unes plantilles que res tenen a veure amb les necessitats actuals, i si fem cas a aquest altre epígraf:
“Després d'aquest període, en el moment present es manifesta la necessitat de la incorporació de nou personal en determinats sectors funcionals que es consideren especialment afectats pel transcurs de tres anys sense reposició d'efectius així com per l'assumpció de noves responsabilitats relacionades amb la gestió eficient dels recursos públics.”

Com és possible que desapareguen les places relatives a enginyers, tant superiors com a tècnics en telecomunicacions, informàtica, industrials o de mines? La labor d'inspecció i control, fonamental en l'Administració del futur no sabem qui la va a realitzar. O és açò precisament el que es vol?
Ens sembla bé que hi haja promoció interna en administració general, cap al grup C1, però, i la resta de personal funcionari? O resulta que no necessitem personal tècnic que atresore experiència, saber fer i mitjançant els processos oportuns, veja les seues possibilitats de promoció interna obertes, i no eliminades com amb aquesta OPO? Tenim seriosos dubtes que aqueix estudi de les necessitats siga seriós, ni tan sols que existisca, perquè, on està?

*El increíble hombre menguante (títol original: The Incredible Shrinking Man) és una pel·lícula estadounidenca de 1957, que adapta la novela The Shrinking Man, de Richard Matheson. Doncs bé, gràcies a Fabra i Moragues, tenim una mostra que ja no és cinema fantàstic, sinó Funció-Pública-Ficció.