La reducció de la temporalitat com a argument per a vulnerar la legalitat en detriment del personal funcionari de carrera i interí.

Cal insistir en que l'administració amb aquesta oferta va més enllà d’establir un pla estratègic curt placista que en res valora l’experiència i que continua amb l’anterior línia que aposta per un relleu que substitueix el personal per un de nou entrada on no es valora ni la formació ni la experiència prèvia

04 / 03 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Passat dia 29 de març tinguerem la Mesa Tècnica monogràfica sobre l’oferta d’ocupació publica de 2024, de la que us enllaçem la proposta.

Cal destacar que els números que ens han proposat i que han traslladat a la premsa tenen un origen diferent.

Per una banda estan els llocs que segons la taxa de reposició es permeten traure en cada oferta anual, i que respecten els percentatges que marca la llei de funció pública pel que fa al al concurs oposició i a l’oposició i d’altra banda, una taxa addicional que dubten que es puga traure perquè deriva de l’anterior llei de pressupost que no està en vigor al no haver-se publicat la nova llei i soles prorrogar-se el pressupost. Aquesta taxa addicional no respecta el que marca la llei pel que fa al percentatge de places oferides pels sistemes d'oposició i concurs oposició.

Tota una declaració d’intencions des de l'administració amb la que no podem estar més en desacord i així ho hem manifestat a la Mesa.

Encara que la UE ha marcat l’objectiu de temporalitat això no dona barra lliure a l'administració per a incomplir els percentatges en detriment del personal funcionari de carrera que veu com no hi ha una oferta en condicions que garantisca el dret a la mobilitat i a la promoció professional.

Tampoc podem estar d’acord en la distribució de cossos de l’oferta, que ha primat la reducció de la temporalitat damunt de la gestió dels serveis. Cossos com els de seguretat i salut, a al vista de l’entrada en vigor del Decret 40/23 necessita augmentar el nombre d’efectius o altres com el d’Infantil no tenen cap oferta per a la promoció interna necessària per a la reclassificació del cos. Per no esmentar els cossos de serveis socials que estan distribuïts principalment en programes temporals per a cobrir llocs que segons el decret de tipologies haurien de ser estructurals.

Altres com els intèrprets de llengua de signes hauran d’esperar encara per veure com es consolida una oferta que va nàixer amb caràcter temporal i que s’ha de configurar com estructural ara per ara.

Dubtem de l’objectiu d’aquesta oferta que ha sigut comunicada amb molta pressa a la premsa abans que siga aprovada en Mesa Sectorial.

Certament naix sense vocació de cap consens i contra tot els drets dels personal funcionari que tan maltractat està sent últimament per l’administració. Pèrdua de poder adquisitiu, retallades en les pagues extres, manca d’oferta real de promoció interna, entre d’altres.

Tornem a insistir que la reducció de la taxa de temporalitat no pot ser la justificació per a vulnerar drets. Aquesta manca de talant negociador no s’ha de consentir.

De la mateixa manera ens ha sorprès que la capacitat de gestió del servei de provisió i selecció per a gestionar les ofertes no es vullga reforçar amb un increment de personal per a millorar un servei ja maltractat i exhaurit.

Finalment, els resultats que es preveuen com a conseqüència de l’aprovació d’aquesta oferta no s’han d’obviar. Amb una oferta que prima els cossos mes alts de la funció pública, es retallaran de fet les possibilitats de promoció professional per al personal funcionari de carrera en millora, que haurà de tornar als seus llocs d'origen sense una possibilitat real de promoció professional.
De la mateixa manera el personal interí veurà com la experiència adquirida no es va a poder posar en valor al no existir en l’oferta per al torn lliure el concurs oposició.

Cal insistir en que l'administració amb aquesta oferta va més enllà d’establir un pla estratègic curt placista que en res valora l’experiència i que continua amb l’anterior línia que aposta per un relleu que substitueix el personal per un de nou entrada on no es valora ni la formació ni la experiència prèvia. De la mateixa manera trobem a faltar una proposta clara de formació per aquest personal de nou ingrés que carrega en el personal existent als serveis corresponents la formació bàsica.ESBORRANY_DECRET_OPE_24_21-2-24_valencià_L60PI40.pdf