L’increment salarial no recupera el poder adquisitiu del funcionariat que s’eleva al 15,85% de pèrdua

La pèrdua de poder adquisitiu del funcionariat des de 2010 se situa en més d’un 15%, per tant l’acord entre sindicats i govern estatal no compensa aquesta pèrdua

01 / 12 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Aquests dies s’està ingressant en la nòmina del funcionariat l’increment salarial per a 2023 acordat en 2022 entre el govern espanyol, encapçalat per la Ministra de Funció Pública, M. Jesús Montoro, i els sindicats CCOO, UGT sobre un augment salarial de fins a un 7,5% fins a 2024 per al personal funcionari.
L’acord plantejava un augment salarial progressiu en tres anys:
• En 2022: increment de l’1,5%.
• En 2023: increment del 2,5% més un 0,5% variable si l’IPC acumulat el 2022 i el 2023 supera el 6% i una altra per si el PIB del 2023 supera el 5,9%, com així ha sigut. En total s’ha ingressat el 3% total.
• En 2024: increment del 2% i es mantindria la clàusula variable del 0,5% si l'IPC acumulat del 2022, 2023 i 2024 supera el 8%. 
Per tant, la pujada segura será d’un 6% fins a 2024 i dependrà de l’evolució del l’IPC i del PIB perquè es faça efectiu o no el 0,5% restant.

Tenint en compte aquesta evolució de la pèrdua de poder adquisitiu i que una part de l’increment dependrà de l’evolució de la inflació, és evident que l’acord entre sindicats i ministeri no satisfà la recuperació del poder adquisitiu perdut, per la qual cosa Intersindical Valenciana considera que cal continuar exigint, com a mínim, la recuperació de tot el poder adquisitiu perdut des de 2010. Altrament, el funcionariat està perdent poder adquisitiu en uns anys amb una altíssima inflació que no s’ha vist compensada pels acords amb l’estat.

1 de desembre de 2023