Mesa Sectorial de Funció Pública: Funcionarització, RLT, Teletreball i algunes coses més

Hui 17 de maig sota la presidència de la Directora General de Funció Pública, s’ha celebrat la mesa sectorial de Funció Pública. L’ordre del dia era el següent:

18 / 05 / 2016 | Intersindical


INTERSINDICAL VALENCIANA CONSULTARÀ EL PERSONAL SOBRE AQUESTS ACORDS

1- Projecte d'ordre de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoca cursos selectius d'adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen.
2- Relació de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat i organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública.
3- Esborrany de projecte de Decret del Consell pel qual es regula la prestació de servicis en règim de teletreball del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat.
S’han afegit a proposta de les companyes de CCOO els següents:
4.- Interpretació, del Decret 175/2006, modificat pel Decret 68/2013 i el Conveni col·lectiu, quant a l'aplicació de la compensació horària dels dies 24 i 31 de desembre per al personal amb jornada de treball especial i règim de treball a torns.
5.- Constitució de la comissió que inicie la negociació sobre la modificació del Decret de carrera professional i normativa de desenvolupament. En aplicació i compliment del pacte de Mesa Sectorial i CIVE de 2 de desembre de 2015.
6.- Precs i preguntes.

Funcionarització.
Sobre la funcionarització ja us hem explicat la proposta de l’Administració i la nostra postura en els correus de 19 de febrer, http://stasweb.intersindical.org/noticies/article/la_funcionaritzacio_podria_estar_acabada_abans_de_lestiu._a_qui_no_li_inter, i de 4 de maig, http://stasweb.intersindical.org/noticies/article/la_funcionaritzacio_es_tira_endavant_amb_lacord_de_tots_els_sindicats.
Hem de rectificar sobre el títol d’aquest últim correu, ja que hui la representació d'UGT ha demanat de manera “airada” la retirada d’aquest document ja que entenen que pot vulnerar la Constitució i volen que tothom tinga el mateix sistema d’accés. En canvi, la resta de sindicats, CCOO, CSIF i INTERSINDICAL VALENCIANA, hem recolzat amb matisos el text, tot i que potser no siga el nostre model, però que respon a una necessitat de desatascar el problema del personal laboral fix. I això ha estat afavorit per l’actitud de la presidència que ha acceptat que els processos de promoció interna específics es facen en les corresponents convocatòries de l’oferta d'ocupació Pública de 2016 i, perquè ninguna persona quede fora, s’ampliarà el termini per a presentar la sol·licitud fins a un mes quan es produisquen les corresponents convocatòries.
Amb la LOGFPV, Llei 10/10 actualment en vigor, no es pot funcionaritzar a tothom de la mateixa manera, sinò tenint en compte tots els casos i donant-li la resposta legal que li pertoca a cadascun. Cal recordar que INTERSINDICAL no va donar suport aquella llei. És estrany que organitzacions que li donaren suport ara protesten per suposades inconstitucionalitats. Es redactarà un document anex a l’acta on s’inclouran tots aquests apartats i els que s’hagen aprovat en el marc de la CIVE quant al personal en situació de “millora d’ocupació”.

Relació de llocs de Treball
Ací hi ha hagut unanimitat de tots els sindicats en rebutjar el document presentat, tot i que l’Administració ens la ha presentat com un document imprescindible per a iniciar els concursos. Les queixes dels sindicats han estat unànimes, ja que ens les presenten després de molts mesos de govern i quan ens arriba la documentació quasi no es pot estudiar. El propi marc normatiu, el Decret 56/2013 ens deixa als sindicats com a uns “convidats de pedra” sense possibilitat de negociació, i volem que es canvie. Des d’INTERSINDICAL VALENCIANA hem mencionat com a punts de discrepància l’excessiu nombre de llocs oberts a altres administracions públiques; els llocs amb requisit docent/sanitari/justícia com son les direccions territorials de Presidència; el manteniment dels llocs d’assessors-coordinadors; els llocs no permanents d’Educació o els llocs no estructurals del SERVEF.
Des de CCOO s’ha proposat estudiar la possibilitat que els llocs laborals puguen ser funcionaritzats en la RLT, de tal manera que tothom puga accedir als processos de funcionarització. L’Administració ho estudiarà, tot i que té la intenció de publicar-les al DOCV en aquest mes de maig.

Teletreball
Les al·legacions de la DGTIC sobre qüestions de seguretat informàtica han portat a modificar el projecte que ja es va presentar i acceptar en desembre passat. Estem d’acord amb les explicacions de l’Administració i demanem que hi haja disponibilitat pressupostària per a encetar els programes de teletreball.

Interpretació Decret 175/2006 per al personal que treballe els dies 24 i 31 de desembre
S’ha demanat una instrucció sobre l’aplicació de la compensació a qui treballe els dies 24 i 31, tenint en compte que qui ho fa en el torn de nit, i que veritablement no gaudeix ni de la nit de Nadal ni de la de cap d’any, no té compensació. La direcció general de Funció Pública entenc que ja hi ha prou amb una instrucció de la Vicepresidència i conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que faça referència a aquesta situació en la negociació dels horaris per a 2017. S’aprofitarà el que sobre aquesta situació ja conté els convenis col·lectius de empreses de residències privades.

Comissió de modificació del Decret 186/2015
En l’acord de la mesa sectorial del 2 de desembre de 2015 es preveia crear en el termini de quatre mesos una comissió per a modificar el Decret 186/2015, per tal de tindre en compte la situació del personal que ha promocionat. L’Administració es compromet a convocar-nos per a la darrera setmana de maig.

Precs i preguntes
-Tots els sindicats hem demanat per la data d’abonament del 50% de la paga extraordinària de desembre de 2012 que encara està pendent. Malauradament i davant la falta d’assistència a la reunió de la Direcció General de Pressupostos, no tenim cap notícia positiva.
- Quant al cessament d’ahir de 37 persones que ocupaven llocs de treball de tècnics i tècniques de Tributs del Cos A1-04, hem preguntat si per a ocupar els nous llocs creats en el Cos A2-30 es va fer ús de la borsa de treball que es contempla en la llei de mesures de 2014 i que ja es definitiva. La resposta ha estat que els llocs s’ocuparan quan ho demane la Direcció de l’IVAT, la qual cosa equival a dir que no.
- Estem preocupats per la deriva de les oficines PROP, sobretot des que es troben adscrites a Transparència i s’ha demanat que es faça una aposta decidida per elles.
- En la Residència de 3ª Edat Mare de Déu de Lledó de Castelló s’han de fer obres per a millorar la seguretat i les vies d’evacuació que trigaran dos anys i que obligaran a traslladar tant a les persones allotjades com al personal que hi treballa. Es fa la menció que no s’ha comunicat ni als sindicats ni al òrgan de prevenció i demanem més respecte.
- Per a la nova ordre de gestió del pressupost que incloga els llocs d’atenció directa, es demana que es tinga en compte les propostes que isquen dels sindicats.
- S’ha de tindre previst solucions als possibles problemes que pugen trobar-se respecte a les borses en cossos de personal no docent quant a l’inici del curs 2016/2017.
També hem demanat data per a les meses tècniques dels temes pendents, com son la del decret de selecció o la OPE 2016 i s’ens ha comunicat que es convocaran el més aviat possible.

Com és la nostra habitual forma d’actuar, convocarem assemblees en centres de treball i seus del sindicat per a consultar-vos si hem de donar l’aprovació o no als documents i acords que l’Administració ens ha presentat. Esteu atents a les dates. Participeu, ens convé a tot el personal.