NOUS REPTES PRIMERES ERRADES.

Tornem de les vacances, després d’una primera part del any bastant moguda i amb molts canvis, tant en la representativitat sindical com en la política. Aquestes variacions polítiques han suposat un fort canvi estructural pel que fa als interlocutors polítics de l’administració.

01 / 09 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Un dels primers canvis ha sigut el menyspreu a un dels nostres signes d’identitat més propi i que està reconegut a l’Estatut d’Autonomia, la llengua valenciana.

Una institució normativa en matèria lingüística com es l’AVL ha vist com la seua autonomia i autoritat quedava als peus dels cavalls, així començant pels propis membres del Consell i fins al conseller d’Educació, es proposa una alternativa lingüística que sumirà el nostre territori en una mena de torre de babel on qualsevol pot fer un us propi de l'ortografia i gramàtica de la llengua. L’altra alternativa es la primacia d’una de les llengües oficials del nostre territori vers l’altra que està en perill de continuïtat, carregant-se un dels esperits de la nostra carta magna autonòmica.

D’altra banda i pel que fa a una de les principals competències de la Conselleria d’Educació com es l’organització de l’educació, assistirem amb ulls ven oberts aquest mes d’agost al desastre operat amb les adjudicacions del cos de mestres i professors, la qual cosa posa de rellevància que el model seguit i continuat per aquest nou govern contribuirà a que no hi haja plantilles estables de personal funcionari en campanar 32, la seu de la conselleria que es ara per ara un cau de comissions de treball sense continuïtat estable.

Si el model va a continuar passant per incrementat les lliures designacions en contra de les dotacions per personal funcionari de carrera, continuarem amb els problemes que ha generat el cessament de totes aquestes persones que ocupaven llocs en qualitat de lliures designacions.
Seria una gestió més eficient, fer una planificació real de les necessitats de personal en aquests serveis en comptes de utilitzar de forma graciable aquests llocs mitjançant comissions de serveis.

Una altra declaració d’intencions va ser la reunió de l’actual govern amb els seus sindicats afins, als altres ni està i se’ns espera. Suposem que per a marcar les línies a seguir en matèria laboral els propers quatre anys. Des d’Intersindical Valenciana-Stas hem demanat ja diferents reunions per a traslladar les inquietuds del personal i allò que creiem que son els reptes de la funció publica els proper 4 anys. Fa falta un nou decret de provisió i selecció que età pendent d’actualitzar des de fa una vida, una nova ordre de borses adaptada a les actuals necessitats de la funció pública, consagre d’una vegada un model de provisió a demanda en comptes de l’actual de oferta com ja veniem demanant com a organització sindical, a més de continuar amb la política de convocatòries d’ocupació anuals que contemplen una tercera via d’accés que ha quedat vetada per al torn lliure com es el concurs oposició que permetria consolidar i afiançar el persona funcionari interí.

Necessitem que aquesta nova administració siga conscient que ha d’acabar, d’una manera eficient i eficaç, la tasca iniciada per l’anterior administració respecte de les OOP de temporalitat ordinàries que encara estan per finalitzar per tal d’escomençar amb una dinàmica regular de convocatòria i resolució de les OOP d’acord amb que estableix la normativa de funció publica.

Per tot el que hem exposat, demanem al nou govern que no done un pas enrere en la gestió dels serveis públics i defense com cal l’administració publica.