Preguntes més freqüents sobre la vaga (3)


04 / 11 / 2012 | Intersindical vaga general 14-n preguntes


Com ha actuat el govern davant els responsables de la crisi?
El govern ha injectat quantitats molt importants de recursos públics a la banca sense depurar les responsabilitats dels seus gestors, molts d’ells vinculats al mateix partit o facilitadors de crèdits i negocis a empreses que l’han finançat. No només això, ha promulgat una amnistia als defraudadors fiscals i continua mantenint una pressió fiscal injusta que no grava a les grans fortunes i permet situacions com la tributació del 1% de les SICAV.

I la sanitat?
En l’àmbit de la Sanitat també s’han vingut adoptant una sèrie de mesures que situen en greu risc el sistema sanitari universal i gratuït que tants anys va constar construir, reduint els nivells de prestació i deteriorant les condicions laborals i salarials de persones que hi treballen:

Eliminant la universalitat, obrint la porta a l’exclusió en l’atenció sanitària a les persones més desfavorides, deixant de ser la salut un dret per a convertir-se en un privilegi;
Establint el re-pagament sanitari en medicaments, pròtesis i transport sanitari no urgent, aprofundint en la mercantilització de la salut i introduint un plus de sofriment a qui ha de fer ús d’aquestes prestacions;
Modificant els criteris de gestió dels diferents departaments sanitaris, introduint la iniciativa privada en la gestió i aplanant el camí a la privatització de la sanitat;
Retallant les plantilles en totes les àrees hospitalàries, de vigilància de la salut, administratives, auxiliars, etc;
Retallant les condicions salarials, laborals i socials dels professionals de la sanitat.
Les polítiques del govern afecten a l’educació?
Sí, les reformes en l’àmbit de l’Educació estan suposant un greu deteriorament de la qualitat educativa i una agressió sense precedents cap als drets de les treballadores i els treballadors de l’educació:

Massificació en les aules;
Retallades de plantilles;
Precarietat laboral;
Reducció de salaris;
Augment de les taxes universitàries;
Disminució de beques;
Empitjorament de les condicions laborals;
Desmantellament dels serveis educatius públics o reducció a la seua mínima expressió de les ofertes d’ocupació pública.
El govern està atacant el sistema educatiu públic per convertir-lo en subsidiari del privat. Pretén una escola pública assistencial, barrar el pas de les persones treballadores a l’educació i perpetuar les desigualtats socials.

I en les administracions públiques?
En l’àmbit de les Administracions Públiques s’han adoptat mesures, com el Reial Decret-llei 20/2012 i l’aprovació de diversos plans d’ajustament, que suposen un greu deteriorament en els serveis públics que es presten i en les condicions laborals, salarials i socials de les funcionàries i els funcionaris i el personal laboral.

Les mesures aprovades pel govern es concreten en:

Vulneració de la llei, és a dir, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públics, aprovat per ampli consens de tot l’arc parlamentari el 2007;
Substitució del dret a la negociació col·lectiva per la imposició autoritària;
Supressió de la paga extraordinària de Nadal del personal empleat públic;
Destrucció d’un important nombre de llocs de treball públics;
Augment de la jornada de treball;
Deteriorament de les condicions de treball quant a permisos i vacances;
Acomiadament massiu del personal laboral, fix i temporal (contemplat pel Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada) i acomiadament del personal funcionari interí.
I en altres sectors?
Les polítiques dels dos governs afecten a tots els sectors socials, sense exclusió. Les retallades, quan no la supressió de les partides destinades a persones depenents, polítiques d’igualtat, cooperació internacional, la introducció de les taxes judicials, la reforma de la llei de l’avortament, la privatització del transport públic, l’expulsió de les persones migrants... són alguns dels exemples sobre com el PP està acabant amb els nostres drets individuals o col·lectius.

Podem oposar-nos a unes polítiques d’un partit que va guanyar les eleccions?
I tant!. És cert que el PP va guanyar les eleccions generals i les valencianes. Ara bé, si llegim el seu programa electoral no trobarem les mesures que està aplicant des dels dos governs. Va anar a les eleccions amagant les seues veritables propostes. A més, en molts casos, està fent tot el contrari del que va escriure o dir. Podem posar com exemples tot el referit al dret a l’educació, sanitat o pensions. Ens trobem davant d’un frau democràtic. Una frau a la ciutadania. Per això demanem al President del govern espanyol la convocatòria d’un referèndum sobre la seua política. Les ciutadanes i ciutadans tenim dret a decidir sobre el nostre futur i sobre les polítiques que s’apliquen.

I el govern valencià?
El govern valencià és submís amb les directrius marcades per Madrid. El President Fabra ha estat des del primer dia aplicant les mateixes polítiques que Rajoy. Tots dos comparteixen els mateixos interessos, els dels poderosos.

El 5 de gener es va aprovar el Decret-Llei 1/2012 que suposava un greu ajust i atac a les persones que treballen al sector públic valencià:

Reducció jornada laboral del personal interí i laboral temporal a 25 hores i reducció de retribucions proporcionalment;
Nomenaments del professorat interí, especialista i de religió, fins al 30 juny;
No pagament del 25% del salari a les incapacitats temporals;
Suspensió del pla de pensions (0,3% de la massa salarial); paralització i reducció del 50% dels sexennis del personal docent;
Restricció en la concessió de la reducció de jornada del personal docent;
Reducció de la carrera i desenvolupament professional del personal sanitari: 50% de reducció dels complements;
Eliminació de les ajudes socials;
Reducció dies moscosos i dels dies addicionals de vacances per antiguitat i eliminació dels dies compensatoris i no pròrroga de les jubilacions.
A aquestes mesures cal afegir altres que afecten al conjunt de la població valenciana:

Privatització de part de la gestió de la Sanitat; augment de les ràtios en les unitats docents en primària i secundària;
Augment de les hores lectives en secundària;
Eliminació o reducció de programes educatius;
Reducció de les beques de menjador;
Reducció del transport escolar o restricció en la concessió de la declaració de dependència, enduriment de les condicions i retards injustificats.
Descarregar les preguntes més freqüents sobre la vaga en PDF Consultar les preguntes més freqüents sobre la vaga on line