Sobre bulos i estratègies de negociació

En algunes assemblees realitzades sobre l'Acord de retallades de la Mesa General, algunes persones assistents han preguntat què haguera passat si no s'haguera signat l'acord. Algunes versions afirmen que el conseller va amenaçar amb prorrogar el Decret Vela; en concret, afirmen que el personal interí ha recuperat el 100% de les seues retribucions gràcies a la signatura. Res més lluny de la realitat.

18 / 11 / 2013 | Intersindical retallades mobilitzacions mesa general assemblees acord de retallades


L'amenaça de retirar una oferta moltes vegades és un farol
El cert és que el conseller va dir en la Mesa General celebrada el 23 d'octubre que si no es signava l'acord que es duia a la reunió, es retiraria l'oferta. Això és igual a prorrogar el Decret Vela? Evidentment no, per aquestes raons:
1. El Decret Vela acaba la seua vigència el 31 de desembre. Per a prorrogar-lo cal una actuació expressa, no implícita. I l'amenaça de prorrogar-lo tal qual mai va eixir de la boca del conseller.
2. L'amenaça de retirar una oferta si no s'accepta en determinades condicions és molt habitual en els processos negociadors. Cal saber que moltes vegades és un farol, com en el pòquer, i que cal saber aguantar eixes afirmacions, ja que moltes vegades no es materialitzen en absolut.
3. Acceptant la hipòtesi que el conseller haguera complit la seua amenaça i haguera retirat l'acord, tampoc això haguera significat que el personal interí es mantinguera retallat:
El document que es duia a la reunió de 23 d'octubre era un document que havia evolucionat des de la primera oferta. S'havien incorporat millores que, si bé Intersindical considera insuficients, no deixem de reconéixer que existeixen i que no estaven en el primer esborrany d'acord.
Doncs bé. Si el conseller haguera retirat l'Acord de MGNI de 23/10/2013, el més segur és que haguera tornat al document de 21 d'octubre (Esborrany proposta acord), primer esborrany lliurat als sindicats. En aquest darrer document podeu comprovar com ja estava previst que el personal interí recuperara el seu jornal i la seua jornada, de la mateixa manera que el personal interí docent recuperava els mesos d'estiu.

Teniu els dos documents en els següents enllaços:
Acord finalment signat: http://www.intersindical.org/docs/Acord_MGNI_23_10_2013.pdf
Esborrany de l'acord de 21 doctubre: http://www.intersindical.org/docs/Borrador_propuesta_acuerdo_23_10_2013.pdf