Agents Mediambientals en conflicte permanent

Intersindical valenciana, junt a totes les organitzacions sindicals implicades en les negociacions relatives a la recent modificació practicada en les funcions del cos d'Agents Mediambientals, pertanyents al cos C1-13 de l'Annex I de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, hem presentat, en forma d'acció conjunta, escrit dirigit a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques mitjançant el qual reclamem la necessària, i urgent, convocatòria de la Mesa Tècnica que ha de reprendre la negociació de les condicions de treball dels i les Agents Mediambientals.

16 / 01 / 2019 | Intersindical perfil professional funcions del lloc condicions de treball agents mediambientals


"La meua terra, aquesta terra,
el meu país que tant jo m´estimat"...

Les peculiaritats que conformen aquesta figura laboral vénen clarament fixades per la seua condició d'agent de l'autoritat i policia judicial, la qual cosa, a més, els diferencia d'altres col·lectius que pogueren realitzar tasques similars en el mateix àmbit d'actuació. Es tracta d'un col·lectiu de persones que s'incardinen dins de l'Administració especial per exercir funcions molt especialitzades dins de l'organització de la Generalitat.

Les seues funcions no es limiten a l'àmbit de l'òrgan del Consell que ostenta les atribucions en matèria de medi ambient, sinó que s'amplien a l'àmbit de les diferents Conselleries on els Agents Mediambientals tenen competències per a desenvolupar-les.

El ventall de funcions que conforma el seu perfil professional, per a garantir aquest servei públic essencial, han d'estar normativament emparades, tant des del punt de vista laboral, com de seguretat i salut de les treballadores i treballadors per a que es duguen a terme amb les necessàries garanties tant per al personal que les exerceix com per al servei públic que es presta a la ciutadania.
La concreció de les tasques no permet interpretacions a l'hora d'establir la correspondència amb els requisits exigibles per a l'accés a aquest tipus de llocs en les convocatòries públiques, però, a més, obliga a delimitar aquestes funcions tant a nivell normatiu com en el terreny de la seguretat, la prevenció i la promoció de la salut.

Davant l'orfandat normativa en què la falta d'interés de l'administració ha instal·lat les i els Agents Mediambientals de la Generalitat, Intersindical Valenciana reclama una intervenció decidida i compromesa per a resoldre aquests conflicte permanent, perquè ara, si hi ha voluntat, tenen l'oportunitat de regular com cal.

Podeu consultar el document clicant ací