INTERÉS GENERAL O INTERESSOS PARTICULARS I CORPORATIUS?

Des que començara la legislatura, en la secció sindical de la Intersindical de la Diputació de València, a la vista de l'actual gestió de personal, ens preguntem a qui interessa mantindre aquesta situació de despropòsit i aquest funcionament anòmal i irregular.

12 / 01 / 2023 | Intersindical Valenciana - STAS país valencià diputació condicions de treball


Des que començara la legislatura, en la secció sindical de la Intersindical de la Diputació de València, a la vista de l'actual gestió de personal, ens preguntem a qui interessa mantindre aquesta situació de despropòsit i aquest funcionament anòmal i irregular.

Observem, a més, un gran desinterés reivindicatiu dels sindicats majoritaris pels drets i aspiracions de conjunt de l@s trabajador@s de la Diputació; massa bon rotllo i convivència. Els sindicats “amables” s'enfaden una mica, però després signen les actes en les taules de negociació. Cal mantindre les aparences…

La gestió de personal d'aquesta casa deixa molt a desitjar i pateix una deterioració continuat i consentit per aquests sindicats, que provoca un malestar generalitzat d'una bona part de l@s trabajadores/ors. Aquesta deterioració afecta a diferents aspectes: 

• Les bases dels processos selectius. Totalment subjectives, es creen i apliquen discrecionalment a criteri dels tribunals, la qual cosa crea una gran desconfiança per part dels opositors i trabajadors de la casa.

• Tribunals. Sempre constituïts pels mateixos en la majoria de processos. El descredit és d'escàndol, tant per el “monopoli” que es fa dels mateixos per part d'uns pocs, que a més passen més temps en tribunals que en els seus llocs de treball (cobrant per partida doble aqueixes hores), com per l'alentiment que suposa per als processos; processos de OLLT, per exemple, que porten en marxa més de tres anys, mentre la gent que oposita veguen com paral·lelament s'instrumenten processos que conclouen en tot just 10 mesos, per a promocionar internament a uns cuants escollits. 

• Provisions. Deixar a criteri del tribunal la valoració de la titulació i els cursos específics, que haguera de ser totalment objectiva i que sumen fins a un total de 5 punts, així com els 5 punts d'una “entrevista o memòria” que no és una altra cosa que l'intent de continuar mantenint el control de les places que es proveeixen, és, per a la Intersindical, la continuació del sistema caciquil marca de la casa. 

• Pla de RH. Ens parlen d'un Pla que quasi ningú coneix, un munt de papers que no serveixen per a res, però que utilitzen per a justificar tots els desacataments comesos en matèria de personal, per exemple, les contínues modificacions de RLLT. 

• Promocions Internes. Suposem que a hores d'ara tindreu clar com funciona i per a qui s'organitza.

Tot això, fa sospitar de l'existència d'una trama organitzada en RRHH motiu pel qual ens agradaria prendre el pols del personal de la diputació i saber el que penseu.

A més, si algu de vosaltres és sabedor d'alguna irregularitat que vulga denunciar, o a sigut directament perjudicat per aquesta anòmala gestió, us convidem que ens ho feu saber bé per correu, .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic), bé de manera anònima, el que ho preferisca, deixant un sobre per davall de la porta de la secció sindical, sent la Intersindical la que l'investigue i denuncie si es constata la veracitat dels fets manifestats.