Comissió Mixta per a l’Estudi dels Llocs de Treball: Nou Botànic,  les mateixes dinàmiques

Dijous 5 de desembre es va celebrar reunió de la Comissió mixta per a l’estudi dels llocs de treball, un any després de la darrera, i pel que sembla, no totes les conselleries han volgut fer el pas per a una veritable negociació prèvia amb els sindicats, i que a aquesta mesa tècnica es portaren propostes més treballades. De manera prèvia a l’ordre del dia establert, se’ns ha informat sobre la destinació dels fons provinents del 0,20% de la massa salarial per a 2018 i 0,25% per a 2019, acordats en mesa general i que afecten el nostre sector. Quant a 2018 ja es van comprometre, i encara falta perquè es vegen en la pràctica, les reclassificacions a dos col·lectius: delineació i educació infantil. Mentre que el primer s’espera en una convocatòria de promoció interna, l’altre encara s’està estudiant la manera que ningú es quede fora. Sembla un estudi molt difícil, perquè portem anys esperant que troben una solució.

14 / 12 / 2019 | Intersindical funció pública condicions de treball comissió mixta estudi llocs de treball classificació


Pel que fa al percentatge que correspon a 2019, a banda de millorar les persones que ocupen llocs de lletrades conciliadores, i continuant la política d’igualar els components de jornada per a tots els llocs de treball i començar des dels grups més baixos, l’Administració fa la proposta de reclassificar els llocs d’APF amb titular, però deixant fora els de subalterna i subaltern dels instituts. Des d’INTERSINDICAL VALENCIANA hem manifestat la nostra disconformitat perquè sempre és el personal que treballa als IES el que es queda endarrerit, i exigim que per a la propera distribució de fons siguen els primers col·lectius a veure millorades les seues retribucions.
En LABORA, es produeix el canvi de tots els llocs de la jornada normal a l’especial
Continuant amb l’ordre del dia, vam veure les propostes d’algunes conselleries respecte a col·lectius, la primera la de Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. La proposta tracta d’unificar la classificació dels llocs i afecta quatre col·lectius: tècniques mitjanes d’execució de tuteles, supervisores d’infermeria, directores de CEAM i metgesses. Els sindicats hem preguntat el motiu pel qual s’han quedat sense proposta altres col·lectius, com els psicòlogues i psicopedagogues o els de direcció de centres de menors, i la resposta ha estat que han de posar-se d’acord amb altres conselleries, en un cas, i d'estudiar com resoldre els problemes, en l’altre. Per part de tots els sindicats hem donat el vistiplau que s’encete el procediment i es notifique al personal, tot i que de manera immediata solament s’aplicarà a les tècniques mitjanes d’execució de tuteles, perquè la resta de col·lectius estan immersos en concursos de trasllats i oposicions, i quan s’acabe se’n faran les reclassificacions.

Pel que fa a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, es millora les dues intèrprets de jutjats, personal laboral molt maltractat en la seua classificació, a què se’ls millora considerablement. En LABORA, es produeix el canvi de tots els llocs de la jornada normal a l’especial, cosa que per fi arriba després de l’aplicació del 0,25% de la massa salarial, i que va vindre per primera volta a aquesta mesa fa més de divuit mesos. Ara s’ha fet el treball com calia i per a gener començarem a discutir la resta de reclassificacions que estan pendents i que els sindicats volem reprendre. També es va donar el vistiplau a les propostes d’homogeneïtzació de les tècniques mitjanes de qualitat ambiental i les tècniques d’impacte ambiental en Agricultura, els llocs del cos superior de gestió de promoció lingüística d’Educació, i les lletrades conciliadores d’Economia.

Van tindre una proposta surrealista per part de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, que van defensar personal de la Direcció Territorial de València, ja que solament es referia a aquest òrgan territorial, sense que sapiguem quina és la postura dels responsables de la conselleria. Ens sembla molt irresponsable i parla de la manca d’interès de Sanitat en els temes del seu personal de l’Administració de la Generalitat. Han d’estar interessats solament en el personal estatutari, o ni això. No es pot deixar les dues persones que van assistir a la mesa tècnica en una posició tan feble i fora de lloc.

Pel que fa a les creacions, modificacions i amortitzacions de llocs, a banda de reiterar la negativa de la INTERSINDICAL VALENCIANA a l’obertura de llocs de treball a altres administracions públiques, sense l’instrument previst en la llei, o criticar que la creació de llocs es refereix bàsicament a assessors dels gabinets, hem exigit el compliment dels pactes signats l’any 2018, als quals es va acordar la reclassificació -al cos B- del personal educador d’educació infantil i educació especial, hem remarcat la necessitat que els llocs de treball d'educadors d’especial, infantil i fisioterapeutes d’Educació han de ser permanents, com es va pactar i, a hores d’ara, encara veiem que no és així. Els pactes van ser molt costosos per al personal i no hi acceptarem cap rebaixa.

En resum, veiem que hi ha conselleries i organismes que treballen en la direcció adequada que, entenem des de la INTERSINDICAL VALENCIANA, no és altra que la negociació prèvia abans de portar els temes a aquesta mesa tècnica. Sembla que tant a Igualtat com a LABORA, ja se n’han assabentat, però queda molt a fer, i algunes on hi ha moltes persones treballant, com és Educació, ni estan ni se’ls espera. Es tracta d’una actitud irresponsable que parla ben a les clares del seu tarannà poc negociador.