Constituïda la comissió “de seguiment” sobre incapacitats temporals

Dijous, 8 de novembre, s'ha constituït la comissió sobre Incapacitats Temporals que es va pactar en la Mesa General de 27 de setembre. La primera discussió ha vingut a fer palés l'interés de la Generalitat: no vol una comissió decisòria, sinó una de "seguiment".

09 / 11 / 2012 | Intersindical incapacitats temporals


Aquesta comissió s'ha creat perquè aquest punt era dels pocs que es podien negociar de les matèries incloses en el Decret Llei 6/2012 de 28 de setembre, del Consell, d'acolliment de les retallades del RDL 20/2012, de retallades de Rajoy. Per tant, caldrà tornar a la Mesa General per a aclarir el veritable caràcter d'aquesta comissió.
La línia prevista per part de l’Administració és la que marquen les instruccions del MAP (Ministeri d’Administracions Públiques), que no són d’obligat compliment per part de les administracions autonòmiques, però sí una recomanació, ja que va quedar molt obert el Decret Llei valencià i s’ha d’especificar. La Generalitat ens lliurarà un esborrany d’instruccions amb terminis per aportar i modificar la seua proposta.

La Generalitat, però, avança que el descompte es farà el mes següent per tal que la persona interessada puga justificar degudament el motiu de la seua baixa. És a dir, la norma serà descomptar i el no-descompte es farà a instància de la part interessada. Primer descompten i després es justifica per tal que es puga cobrar el complement retributiu al 100%, si la persona està dins dels supòsits que es detallaran a les instruccions al País Valencià. I això des de l’1 d’octubre de 2012.

Si no s’aporta la documentació, no es cobrarà la prestació. Intersindical Valenciana ha al·legat que això pot vulnerar la llei de protecció de dades i atemptar contra la intimitat de les persones. Hi haurà un termini per recórrer la resolució. L’Administració es compromet a posar els mecanismes que calguen per resoldre els supòssits concrets de manera "tècnica i col·legiada".

Intersindical Valenciana ha proposat el següent:

Instar des de la Comissió a que s’amplie el catàleg de malalties professionals, que està obsolet.
Que el Decret que no afecte a les persones afectades per malalties cròniques i tinguen recaigudes. L’administració ens recorda que han d’aplicar el Decret; la solució passa perque la primera vegada sí que es descomptaria i després ja no tindrien descompte si no passen més de 6 mesos en cas d’estar al Règim de la Seguretat Social i 1 any en cas del Règim de Classes Passives de l’Estat.
No descomptar en qualsevol procés de malaltia al llarg del període de gestació ja que pot afectar a la Base Reguladora del mes anterior. L’Administració ha mostrat certa sensibilitat en aquest apartat ja que al document del MAP es recull.
No descomptar en cas de violència de gènere. També han estat receptius en tant que hi ha normativa de rang superior.
Que no es produisca cap descompte fins que no es finalitze el procés de IT, a la qual cosa ja ens havien respost abans i on el mecanisme sembla ser descomptar i després tornar els diners si les persones justifiquen que han estat en un procés d’I.T. recollit als supòsits contemplats a les instruccions.