Desconvoquen totes les meses tècniques: ¿de què té por el Sr. Fabra?

Dijous cap a migdia es van desconvocar les reunions que sobre el Teletreball, l'Oferta Pública de 2014 i les RLT estaven convocades per a divendres. Cap raó convincent s'ha donat per a eixa desconvocatòria, ja que l'al·locució "problemes d'agenda" sona tan a mentida que s'hauria de desterrar del diccionari.

09 / 02 / 2014 | Intersindical teletreball rlt opo mesa tècnica


EL teletreball s'exerceix per internet des de fora de l'oficina

Els assumptes a tractar eren la regulació del teletreball, l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) de 2014 i l'actualització de les relacions de llocs de treball (RLT) després de l'aprovació de modificacions en la Llei de la Funció Pública (LOGFPV) per la llei d'acompanyament als pressuposts de 2014.
Segons els rumors i la premsa, a Presidència s'hauria muntat la marimorena en fer-se públic dijous en la premsa el contingut de la primera reunió, la relativa a l'OPO i el teletreball.
Per què? Ni idea, esta gent és tant rara... Al cap i a la fi, de què estem parlant?
D'una banda d'una Oferta d'Ocupació d'apenes 107 places, de les quals més de la meitat són promoció interna, que està fora de les limitacions de l'Estat sobre les ofertes públiques. Una OPO miserable, si tenim en compte que aproximadament un 30% de la Generalitat és personal interí. I damunt, es prohibeixen els procesos de consolidació previstos en l'EBEP.