El reglament de selecció, publicat al DOGV

Avui, després d'anys i panys de gestació i una trajectòria farcida d'interrupcions incomprensibles, s'ha publicat al DOGV el DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

24 / 01 / 2017 | Intersindical reglament de selecció provisió negociacions concursos


Hem de felicitar-nos per haver aconseguit fer realitat una norma que hauria de servir per a desenvolupar una llei a la qual tan sols va a poder acompanyar en el moment de la seua derogació, tot i que caldrà repassar acuradament el text definitiu si més no perquè en més d’una ocasió, després d’una interrupció de mesos en la negociació, ens hem trobat que el text havia “evolucionat” per iniciativa pròpia.
Cal reconèixer el valor d’una norma imprescindible per a poder convocar els concursos de provisió
No oblidem ara les objeccions d’Intersindical a la redacció d’alguns aspectes, com ara la puntuació de la formació en els concursos de provisió, o els nivells de coneixement de valencià absolutament insuficients per a garantir la igualtat efectiva de drets lingüístics en les relacions de la ciutadania amb l’administració.

Tot i això, cal reconèixer el valor d’una norma imprescindible per a poder convocar els concursos de provisió, pendents des de fa ja massa anys, i per això mateix, necessària per a resoldre la vulnerabilitat derivada d’una adscripció del personal absolutament caòtica.

A més a més, el decret ha de servir d’impuls per a una nova normativa de gestió de les borses d’ocupació temporal que haurà de substituir l’ordre de 17 de gener de 2006 a la qual Intersindical es va oposar des del mateix moment de la seua publicació. En principi, el model que planteja, amb una borsa única per cos, escala o agrupació professional funcionarial en la qual s’integre, segons un barem que haurà de discutir-se en la negociació de l’ordre corresponent, tant el personal interí, com el personal funcionari de carrera d’altre cos que accedisca per mitjà d’un nomenament de millora d’ocupació, ens sembla el sistema més adient i equitatiu tant el personal interí actual, com per el personal que vol accedir a treballar en la Generalitat, o el que ja hi treballa com a personal funcionari de carrera fix.

Així mateix, el reconeixement i la regulació de la possibilitat de canvi de lloc per motius de salut per al personal interí ens ha de permetre resoldre nombroses situacions insostenibles, insolidàries i injustes, vinculades a una perversa consideració de la salut del personal amb nivells diferents de protecció depenent que la seua relació amb l’empresa siga fixa o temporal.

Per tot el que hem explicat, pensem que avui l’administració ha complit un dels compromisos adquirits i cal reconèixer-ho; tanmateix no podem deixar de recordar-li que ja fa temps ha perdut el ritme i transitem per aquesta legislatura amb el pas canviat per la qual cosa, avui, encara amb més motius, hem d’exigir concloure altres processos pendents, com ara la funcionarització del personal laboral, la posada en marxa del teletreball o la negociació dels criteris per a l’oferta d’ocupació d’enguany

Accedeix al document:

Descarrega't el document adjunt