Publicada l’Ordre de desenvolupament de la carrera professional

El DOCV de 15 de desembre publica l'Ordre per la qual es desenvolupa el sistema d'avaluació de l'acompliment, l'accés i el procediment de progressió en el sistema de carrera professional.

15 / 12 / 2015 | Intersindical mesa tècnica lliure designació decret de selecció i provisió concursos


L'ORDRE DE CARRERA VA TENIR EL SUPORT D'INTERSINDICAL

Com ja vam informar, Intersindical Valenciana es va mostrar d'acord amb el contingut d'aquesta ordre, per tres motius:
- Permet a les persones que ja estan en el sistema de carrera accedir a nous graus (GDP), cosa que no ha estat possible des de fa un any per falta, precisament, de la publicació d'aquesta ordre.

- Pel que fa al contingut, estem d'acord en limitar l'avaluació de moment a la formació, ja que no és possible l'avaluació de l'acompliment en els altres àmbits, per falta d'aparell administratiu per fer-ho.

- La regulació que se'n fa és compatible amb una eventual rectificació del decret de carrera que permeta retribuir correctament a les persones funcionàries de carrera que han promocionat, i que ara són castigades, així com la incorporació del personal interí. El problema està en el decret de carrera, no en l'ordre de desenvolupament.

Ordre de desenvolupament del sistema de carrera