El TSJ anul·la procediments de l’article 8 de l’ordre de borses

Dóna la raó al recurs presentat per STAS-Intersindical.

26 / 07 / 2012 | Intersindical tsj borses de treball


El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha donat la raó a STAS-Intersindical Valenciana en un recurs d'apelació contra una sentència de primera instància que afirmava la legalitat de l'article 8 de l'Ordre de Borses.
Com recordareu, l'article 8 de l'Ordre que regula les Borses de Treball temporal de la Generalitat Valenciana permet saltar-se les mateixes borses de treball que regula. Particularment, s'ha utilitzat per a cobrir els llocs de treball de "coordinador-assessor", de manera que directament es convoca la provisió d'eixe lloc per la via de l'article 8.
Això donava com a resultat que eixes places siguen llocs de personal eventual camuflat, però amb la particularitat que donava dret a que se li computaren serveis prestats a la persona ocupant.
Ara, el TSJ li dóna la raó a Intersindical Valenciana, quan aquesta defensa que abans de poder utilitzar la via de l'article 8, cal esgotar totes les possibilitats de què el lloc de treball siga cobert per personal funcionari de carrera. Per tant, l'Administració haurà de demostrar que ha convocat el lloc a consurs i ha quedat desert, que ha fet una convocatòria oberta per a la seua cobertura en comissió de serveis, etc.
Anem a exigir l'execució immediata, no tan sols en el cas que ha motivat la sentència, sinó en tots els casos en què es vullga aplicar l'article 8 a partir d'ara.
Llegiu la sentència.