Convocades borses de treball d’advocat/da i per a Vaersa


02 / 07 / 2013 | Intersindical vaersa borses de treball


El DOCV de 27 de juny publicava dues convocatòries de borses de treball: Borsa de treball temporal per al nomenament de personal funcionari interí, grup A, advocats:
Termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació en el DOCV (27 de juny) per a la presentació d'instàncies. Fins el 9 de juliol.

Vaersa: provisió de places de caràcter temporal d'auxiliar de laboratori i tècnics superiors

Vaersa convoca la provisió de cinc auxiliars de laboratori i dos tècnics superiors, com a personal temporal, adscrits a comandes de gestió encarregades a Vaersa. Termini de presentació de candidatures de set dies naturals des de l’endemà a la publicació en el DOCV. FIns el 4 de juliol

Recordareu que recentment Vaersa ha aprovat un ERO, anul·lat en primera instància per la justícia. Segons diu l'anunci, en el procediment d’acomiadament col·lectiu tramitat per l’empresa (ERO) no han resultat afectats treballadors que reunixen els requisits expressats en les bases. Cal recordar que Vaersa ja es va veure obligada a retirar una oferta similar.