Intersindical obté una sentència per la qual el personal interí ha de cobrar carrera professional

El tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, mitjançant sentència nº 175/17 de la Sala del Contenciós-Administratiu , secció 2, anul·la els articles 1,3,5,7 i 18, les disposicions addicionals 1ª i 2ª i la disposició transitòria 3ª del Decret 186/2014.

05 / 04 / 2017 | Intersindical tsj sentència personal interí carrera perofessional


El tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, mitjançant sentència nº 175/17 de la Sala del Contenciós-Administratiu , secció 2, anul·la els articles 1,3,5,7 i 18, les disposicions addicionals 1ª i 2ª i la disposició transitòria 3ª del Decret 186/2014.
El decret 186/2014 impedia que el personal interí de l’Administració del Consell poguera cobrar la carrera professional. Un decret que només va qüestionar STAS – Intersindical Valenciana ja que no estava d’acord amb els terminis i les exclusions de determinats col·lectius de personal.
Intersindical no va signar l’acord de suport al decret de carrera professional i va anunciar que anava a recórrer davant els tribunals el Decret que la regula. A més, Intersindical Valenciana va dir que la decisió d’excloure el personal interí i el personal temporal era una errada greu i un afront a qui representa més del 30% de la plantilla. Una errada greu, perquè els tribunals acabarien condemnant la Generalitat a incloure’l, ja que hi ha normativa europea, ratificada per sentències del Tribunal Suprem, que obliga a tractar aquest personal igual que al fix, excepte en allò que siga intrínsec de la seua condició de personal no fix. I així ha passat, tant al Tribunal Suprem, com ara al TSJ.
Malauradament, la sentència ens deixa del tot insatisfets en desestimar la part que afecta el personal que ha promocionat, una situació que ara mateix estan estudiant els nostres serveis jurídics per a veure quines opcions ens queden per a defensar aquest personal d'una discriminació que mai no s'hauria d'haver produït.
A més, passat  21 de març, en Mesa Sectorial de la Funció Pública, el Sindicat va proposar que es tracte aquest assumpte en la línia de modificar el Decret 186/2014 per tal de donar compliment a la sentència i evitar, així, cap discriminació per al personal interí i per al personal de carrera que hi ha promocionat, essent els efectes econòmics i administratius des de l’1 de gener de 2015. És a dir, el Sindicat espera que la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques acate i complisca la sentència immediatament per a reparar els drets del seu personal.