La gestió de les borses de treball, o el pitjor malson

En els últims dies s’han publicat diversos llistats de persones vinculades a les proves selectives de les convocatòries en curs, més concretament del cos C1-01.

17 / 02 / 2020 | Intersindical ocupació temporal llistat persones aprovades funció pública cos c1 borses de treball


Hem vist com eixos llistats apareixien i eren substituïts per altres sense tindre cap resolució a l’efecte i sense comprendre les raons ni el moment oportú de l’administració per fer-ho així. Les publicacions que s'han fet d'eixos llistats qualificant-los de llista definitiva de la borsa d’ocupació temporal i llistat definitiu de persones aprovades, alimenten l'errada interpretativa i la desinformació a les persones interessades.
Hem de puntualitzar les errades en la gestió d'eixos llistats i exigir rectificació per part de l’administració.
Hem de puntualitzar les errades en la gestió d'eixos llistats i exigir rectificació per part de l’administració.

La primera és que efectivament es tracta d'un llistat temporal i supletori, no és una borsa, amb la qual cosa la seua efectivitat estarà lligada a l’aparició de la borsa corresponent creada d’acord amb l’Ordre de regulació de les borses d’ocupació que les substituirà.

La segona, que la ordre 23/2018 es va constituir perquè l'advocacia va tirar enrere el que havien negociat sindicats i administració i que va suposar l'ordre 18/2018.
I la tercera, és que efectivament l'article 11, bis diu:

“Quan no hi haja borsa d’alguna dels cossos, escales o agrupacions professionals funci-onarials i siga necessària la cobertura de llocs o, encara que hi haja borsa, no hi haja personal disponible en aqueix moment i no siga possible demorar la cobertura del lloc fins a la constitució d’una borsa específica i extraordinària, amb l’acord previ de la Co-missió de Seguiment, la crida de personal interí o nomenament provisional per millora d’ocupació es realitzarà d’acord amb els criteris següents i per aquest ordre i aplicant els criteris de desempat regulats en l’article 6.1:

a) Relació de persones aprovades del primer exercici en processos de promoció interna i de persones opositores de processos selectius de torn lliure o torn de persones amb diver-sitat funcional que superen l’examen equivalent al primer exercici de promoció interna del mateix cos, escala o agrupació professional funcionarial per puntuació obtinguda.

Respecte a l'examen de promoció interna i el equivalent de lliure per a constituir el llistat , si es basen estrictament en allò que l’article ens diu, tant que els agrada en provisió, la interpretació de les normes, el que no diu es que posaren les notes tal i com eixien del llistat de resultats de l’examen.

En aquesta ocasió no han volgut aplicar cap índex de ponderació, qüestió que haguera suposat un llistat més lògic i equitatiu. És a dir, si en promoció la nota és sobre 65 i en lliure la nota és sobre 35, no es pot posar la ordenació sense tindre en compte aquesta diversitat o haurien de fer dos llistats en tal cas un de lliure i un altre de promoció interna.

Tampoc ha tingut en compte el llistat el que havia establert el Director General de Funció Pública en la seua resolució de 27 de gener de 2020 per la que tota persona que desitjara estar inclosa en altres províncies diferents a la seua de residencia podria sol·licitar-ho en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la esmentada resolució, els quals encara no s’havien complit a la publicació d’aquest llistat provisional.

La gestió de borses ha de parèixer transparent a més de ser-ho, i treballar en col·laboració amb la comissió de borses, la qual pareix més un tràmit formal per a servir de coartada per a l’aplicació dels criteris de la direcció del servei. Cada vegada ixen més casos irregulars que el que fan és desvirtuar el bon treball de les companyes i companys que porten endavant el servei i no es fa res per a aclarir-los. Pareix que no siga matèria qüestionable el fet de demanar aclariments respecte de certes actuacions, o de errades en les mateixes. No volem ofegar el servei amb embrollades reclamacions de les que és molt més difícil eixir però no ens deixen altre recorregut.

Vistes les darreres actuacions de l’administració, ens hem de manifestar en total desacord amb el seu procediment i exigim una rectificació i una actuació equitativa que torne la confiança en les institucions i en la seua gestió dels serveis públics. El repte de canviar el caos de funció pública en una gestió transparent que facilite la situació de mobilitat del personal al servei de l’administració valenciana.