Es constitueix la Comissió de Seguiment per a la recuperació de l’activitat administrativa presencial

Dimarts, 2 de juny, es va celebrar la primera reunió de la Comissió de Seguiment per a la recuperació de l’activitat administrativa presencial regulada al punt setze de la Resolució de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l’activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la Covid-19.

04 / 06 / 2020 | Intersindical reincorporació treball presencial funció pública desescalada crisi ssanitària comissió de seguiment


En aquesta reunió, celebrada telemàticament, s’ha constituït la comissió, amb la mateixa composició i funcionament de la Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública i, a més d’explicar que no s’havia convocat amb la periodicitat que marca la resolució perquè no tenia sentit fer-ho abans de tindre aprovats els diferents plans de contingència, ha estat una primera trobada per a què les sotssecretaries de les diferents conselleries informaren de l'estat dels respectius plans de contingència i el grau d’implementació de les mesures establertes, així com de la incorporació gradual del personal a l’activitat presencial.
Una de les primeres obligacions per a enfrontar el futur ha de ser el desenvolupament i consolidació del teletreball.
Fent un breu resum, la informació facilitada per les diferents conselleries és la següent:
• Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Amb els plans de contingència aprovats i un contacte permanent amb el comitè de seguretat i salut. Els trets orientadors consisteixen en mantenen el treball no presencial com a opció prioritària sempre que siga possible, per a garantir les mesures de seguretat establertes, i flexibilitat màxima respecte a la jornada de treball per a facilitar l’adequació a les diferents situacions del personal.

• Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Tan sols falta per aprovar el pla de contingència de la Direcció Territorial d’Alacant. S’ha establert torns de treball, però tan sols hi ha dues persones treballant de manera voluntària al torn de vesprada i, ara per ara, en no haver rebut el subministrament de mampares, no es dona cita prèvia per atendre al públic.

• Conselleria d'Habitatge, Arquitectura Bioclimàtica i Vicepresidència segona: Tenen els plans de contingència aprovats. Control d’aforament i atenció per cita prèvia. Continuen prioritzant el treball no presencial.

• Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic: Ara per ara no tenen aprovat el pla de contingència, suposadament ho faran aquesta mateixa setmana. És per això que el teletreball constitueix l’opció majoritària. També informen que eixa mateixa jornada, dimarts 2, estan instal·lant-se mampares als cotxes oficials.

• Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques: Han elaborat cinc plans diferenciats, tots cinc aprovats divendres 15 de maig i en fan una valoració positiva de l’aplicació. Parlen d’un 50% de presencialitat i no ha estat necessari establir torns de treball perquè amb eixe percentatge es garanteix la funcionalitat plena de tots i cadascun dels serveis.

• Conselleria d'Educació, Cultura i Esports: Encara hi queden per aprovar els plans de San Miquel dels Reis, la Direcció Territorial d’Alacant i l’àrea de Museus. En serveis centrals s’han repartit dues mascaretes reutilitzables al personal i, a més, als qui tenen atenció al públic, com als qui tenen més mobilitat per l’edifici, també se’ls ha dotat de pantalles de protecció i guants per al personal que ha de manipular objectes d’ús col·lectiu. A més, s’ha instal·lat mampares, senyalització, cartellera. Diuen que continuen mantenint el teletreball com a opció prioritària en aquells llocs en què és possible.

• Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: Aquesta conselleria va mantenir una dinàmica del tot diferent al llarg de tot el període de confinament i també en el procés de desescalada. Han dictat les seues pròpies instruccions i han modificat, una vegada més la jornada i les condicions de treball del personal sense cap pla de contingència ni cap diàleg als comitès de seguretat i salut. Ara mateix han establert tres torns de treball: matí, vesprada i “confinament”. Segons han dit, han facilitat EPIs al seu personal i tenen previst aprovar el pla de contingència.

• Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: S’ha primat el treball no presencial, tot i que hi ha diversos col·lectius als quals no és possible. Tenen aprovats els plans de contingència i a més, fitxes amb les mesures de protecció específica adequades a la diversitat de centres i funcions d’aquesta conselleria.

• Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat: També ací s’ha primat el treball no presencial i la reincorporació progressiva es farà de manera molt prudent posant la seguretat del personal per davant de tot. No s’ha establert torns de matí i vesprada i tampoc no es preveu fer-ho. Té pendent el pla de contingència de la D. T. D’Alacant.

• Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: Manté teletreballant el 85% de la plantilla. Té els dos plans de contingència aprovats.

• Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Pendent d’aprovació el pla de contingència corresponent al PROP d’Oriola. El pla aprovat passat 18 de maig porta un annex corresponent als PROPS de titularitat d’aquesta conselleria. Quant al PROP d’Elx, té el pla aprovat però no està obert al públic per un defecte de ventilació que està corregint-se.

En la primera fase la incorporació presencial es va reduir al percentatge mínim, 25 %, però en aquesta segona fase, amb l’alçament de la suspensió dels terminis administratius es va a prioritzar l’atenció presencial, amb l’obertura dels PROPs i la incorporació del 65% del personal, el màxim establert en la resolució de 8 de maig.


Intersindical Valenciana, en primer lloc vol reconèixer, una vegada més, l’enorme professionalitat i l’esforç immens de la totalitat dels recursos humans que conformem l’estructura de l’Administració del Consell.

Respecte a les informacions de les diferents conselleries, tot i que hem mantingut, i mantenim, certes discrepàncies i alguna lectura divergent sobre com estan implementant-se les mesures establertes als diferents plans, entenem que aquesta comissió ha de treballar en la construcció d’un espai de confluència per a instrumentalitzar una activitat administrativa que, si més no ara per ara, en cap cas no pot ser com ho era abans de la crisi sanitària.

Tanmateix, no podem deixar de manifestar la nostra total disconformitat amb l’actuació de la Conselleria de Sanitat, la qual, invocant una excepcionalitat que no ´pateix en exclusiva, ha fet i desfet jornades, condicions de treball i drets laborals de manera totalment unilateral i ignorant la representació legal de les treballadores i treballadors. Tan de bo, aquesta primera reunió supose un punt d’inflexió i la convocatòria anunciada del comitè de seguretat i salut esdevinga el punt de partida d’una nova dinàmica.

Així mateix, tampoc no podem obviar que les declaracions sobre la priorització del teletreball, i altres formes de treball no presencial, no es corresponen plenament amb la realitat i que l’aplicació, com es diu col·loquialment, va per barris -o serveis en el nostre cas-. En eixe sentit, la reincorporació dels tècnics i tècniques lingüístiques de la Conselleria d’Educació a una activitat presencial del tot innecessària, la incorporació de personal no docent als centres educatius sense cap pla de contingència, o la incorporació, en fase 1, de personal becari en la Conselleria d’Igualtat, constitueixen exemples paradigmàtics.

Com explicàrem a la comissió, però, tractàrem de resoldre aquests tipus de situacions, des de la proximitat, en l’àmbit de cada conselleria i intentarem preservar aquesta comissió per a vehicular la construcció d’una nova realitat la qual, a poder ser, tinga ben poc de normalitat. Si més no, en aquells aspectes en què la vella normalitat era l’autèntic problema.

En eixe sentit, Intersindical Valenciana insisteix a recordar que el caràcter preferent del treball no presencial establert a l’article 5 del RDL 8/2020, ara per ara, en virtut de la pròrroga fixada a l’article 15 del RDL 15/2020, manté la seua vigència i, per això mateix, malgrat i que no siga més que per imperatiu legal, no és una qüestió opcional ni pot ser una fórmula buida de contingut.

És per això, que hem de tornar a insistir, com ja vam fer en la Mesa Sectorial, que els percentatges d’incorporació presencial determinats a la Resolució de 8 de maig, en alguns casos, tan sols serveixen per a buidar de contingut el compromís amb les formes de treball no presencial i rescatar una concepció noucentista de l’administració en la qual el “presentisme” constitueix un valor “per se”.

Per a Intersindical Valenciana, la situació actual ens ofereix una oportunitat excepcional per a analitzar les conseqüències de no haver desenvolupat, des de l’any 2016, el decret de teletreball i aprendre de la resposta espectacular que hem sabut construir de la nit al matí. Per això, insistim a proposar que una de les primeres obligacions, i necessitats, per a enfrontar un futur immediat del tot incert i complicat, ha de ser el desenvolupament i consolidació del teletreball.

Per a acabar, també mostrem la nostra preocupació pels canvis normatius successius respecte a la protecció del personal vulnerable o especialment sensible al contagi per Covid. Som sabedors que en aquesta qüestió les directrius marcades pel ministeri constitueixen una fèrria cotilla, això no lleva, però, que fem el possible per contrarestar les situacions de desigualtat que ha generat aquest ball de la yenka ministerial, i la menor protecció que ha suposat per a les treballadores i treballadors més vulnerables.

Consegüentment, per tot el que hem explicat al paràgraf anterior, considerem que hi ha dues màximes inquebrantables que haurien d’orientar tot el procés de reincorporació a l’activitat administrativa presencial:

• El personal vulnerable i especialment sensible davant el contagi per Covid no s’incorporarà fins a superar les fases de desescalada i assolir una situació de
normalitat.

• El personal no s’incorporarà en cap cas de manera presencial al seu lloc de treball mentre no s’hagen implementat totes les mesures de protecció establertes al
corresponent pla de contingència.