MESA SECTORIAL DE F. PÚBLICA del 23/12/2022


27 / 12 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva mesa sectorial funció pública condicions de treball


MESA SECTORIAL DE F. PÚBLICA del 23/12/2022 amb el següent ordre del dia:

 Adaptació de la Relació de llocs de treball (RPT) de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats, els llocs de treball i el personal de les quals són gestionats per la Conselleria competent en matèria de funció pública, a la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana
 Esborrany de la Resolució de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'aprova el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional de l'any 2023.
 Precs i preguntes.
✅ El principal punt a tractar l’Aprovació de l’RLT de 2022.
L’administració en compliment in extremis de la llei, publicarà l’RLT la propera setmana. Com a novetats inclou les funcions genèriques del lloc o la nova figura de les APT entre d’altres. Intersindical no està d’acord amb que siguen tan genèriques, especialment perquè no solucionen la major part dels conflictes laborals que es generen a la GVA per causa de la confusió de funcions. D’altra banda som conscients de l’esforç degut a la falta de mitjans en el servei per a poder publicar aquest instrument.
Ja no s’ampliarà la transitòria para les noves convocatòries al haver-se publicat la RLT. Pel que fa als concursos eixiran ja per a que les noves incorporacions es facen al nou cos de la nova llei 4/21 de funció pública.
✅ Pel que fa al Nou Pla de carrera professional, es continuació de l’anterior mantenint els mateixos criteris pel que fa a antiguitat en el cos i nombre d’hores de formació. Des d’Intersindical ha proposat com en altres ocasions ampliar els nivells de carrera, ja que el personal amb l’ampliació del temps de jubilació allargarà la vida laboral. 22 anys de carrera no son suficients.
En aquest sentit el Pla de formació per al 2023 eixirà a finals del mes de gener. Reiterar que hi ha col·lectius que tenen difícil l’accés a la formació que no siga online. Es necessari destacar la dificultat d’accedir a la formació perquè l’oferta continua sent escassa.
✅ precs i preguntes. A destacar:
Intersindical reitera la importància d’avançar en la negociació del nou decret de provisió i selecció, l’administració vol començar a treballar el projecte a partir de gener. En aquest sentit l’ordre de borses necessita igualment de modificació i adaptació que si es negocia en el decret de provisió i selecció adelantarem matèria. Es va a confeccionar un monogràfic de funcionament de les borses per part de l’administració en resposta als nombroses queixes de les organitzacions sindicals pel que fa al funcionament d’aquestes. Necessitem uniformitat de criteris i seguretat per al personal que hi participa.
D’altra banda en relació al calendari d’exàmens l’administració no ens fa cas i continuarà amb el criteri actual de seguir endavant amb tots els processos en marxa encara que es solapen alguns. Ens fonamenten aquesta decisió en compliment de la llei quan en altres ocasions s’han incomplit els terminis per falta de mitjans a l’hora de gestionar les convocatòries.
Hi ha dubtes en les OOP derivades de l’aplicació de la llei 20/21 de temporalitat, sobre els llocs que queden deserts en les convocatòries, no queda clar com s’acumularan si tal i com ens digueren primer anirà el concurs i després el concurs oposició.
Encara està pendent incloure un monogràfic sobre la millora d’ocupació amb preguntes i respostes.
En acabar, respecte a la borsa de Fons Europeus per a substitucions, l’administració ens aclareix que es varen crear llocs per a gestionar els fons, vora uns cent i pico entre estructurals i temporals en unes 4 conselleries. La informació difosa en els mitjans de comunicació ha a portat a confusió pel que fa a les expectatives creades en les persones participants.
Intersindical ha reiterat la necessitat de reglamentar la jornada de 35 h. Ara que en altres administracions i empreses estan provant de manera experimental amb jornades reduïdes necessitem que la GVA done un impuls a aquesta iniciativa que ja varem portar al nostre programa polític, ara fa 4 anys.
No obstant això, la pujada d’hores per combatre l’escletxa salarial va en contra d’aquesta política de treballar menys hores.