Gestió de borses d’ocupació temporal: Si cerques resultats diferents no faces sempre el mateix

Dijous passat 5 de març es va publicar en el DOGV una resolució de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deleguen competències en altres òrgans del Consell la constitució i el funcionament de les borses d'ocupació temporal per a atendre les necessitats de cobertura, derivades de la substitució transitòria de la persona ocupant, d'execució de programes de caràcter temporal, acumulació de tasques, així com posats d'investigació de caràcter temporal. No és aquest el camí que necessita la gestió del personal, ni de bon tros. La provisió temporal de llocs en l'Administració de la Generalitat està en un continu i àlgid moviment, amb una gran quantitat de borses de diferents categories a gestionar, i que s'incrementaran amb el desenvolupament de les convocatòries del pla d'estabilitat 2017-2020.

11 / 03 / 2020 | Intersindical ocupació temporal gestió de borses funció pública


En aquests moments en què les necessitats de personal en els centres de treball són molt apressants, perquè les plantilles són curtes i a penes es pot desenvolupar les tasques que es tenen assignades, és imprescindible un sistema de provisió temporal de llocs de treball que done una resposta eficaç i eficient al repte de la correcta atenció del servei públic.
Entenem que s'ha de modificar el paradigma, passant de l'actual sistema d'oferta de llocs a un sistema a demanda
La gestió de les borses de treball està inclosa en el Servei de Provisió de Llocs de la Direcció General de Funció Pública. L'anterior normativa de 2006 va establir el marc reglamentari d'actuació i va preveure l'existència de borses delegades per a atenció a substitucions temporals en els àmbits d'educació, serveis socials i l'ocupació. Amb la norma actual de 2018 i la delegació de competències, es manté un format continuista quant a l'existència d'unes borses centrades en el Servei de Provisió de Llocs de Funció Pública i diferents borses delegades, algunes en distribució territorial. La norma és comuna a les borses, no obstant això, en la pràctica, la interpretació no és sempre la mateixa. Aquest problema es dóna fins i tot entre borses de la mateixa conselleria però de diferent província. ¿Quina classe de seguretat se li ofereix al personal que està inclòs en borses de la mateixa categoria, al qual davant la mateixa situació, se li respon de manera diferent, si és des de Funció Pública o si és des d'una Direcció Territorial?
Una ràpida ullada a la web de la Direcció General de Funció Pública en l'apartat de borses de treball ens dona compte de la immensa especificitat i diversitat de les borses en actiu: des de la’OOP de 2008, 2010, 2015, borses lliures, borses extraordinàries, la multiborsa, etc. Algunes amb revisions mensuals i unes altres que pràcticament es mouen al ritme de les estalagmites. I si ens referim als processos d'oposicions de 2016, i en els àmbits on més demanda de places hi ha, en administració general, veiem que en el C2-01 hi ha una borsa extraordinària lliure de 2018, però el personal que es va examinar i va aprovar la fase d'oposició encara no ha tingut oportunitat de treballar. En canvi, en C1-01 hi ha fins a quatre vies per a poder accedir. I en A2-01 la falta de previsió ha portat que només es dispose d'una borsa prestada per l'organisme autònom LABORA, que era una borsa lliure, és a dir, sense cap examen i constituïda en 2006.
La tasca diària del personal del Servei de Provisió de Llocs no pot ser més difícil, costosa i desagraïda. L'ordenació i baremació de milers de persones aspirants, la dedicació de gran part de la jornada a efectuar trucades telefòniques per a l'oferta de llocs de treball, ja siga directament o bé per a convocar a actes únics d'adjudicació, i haver d'explicar contínuament les característiques del lloc, no ens sembla el més enriquidor que et pots trobar quan desenvolupes la teua faena. Estem davant un gran esforç, sense cap dubte, però pensem que no es pot catalogar d'una gran faena. Entre tots dos conceptes hi ha una gran diferència. Que per a proveir uns llocs de treball vacants, en la immensa majoria dels casos sabent quina és la data en la qual se’n va la persona, i es tarde una mitjana de dos mesos a tindre en el lloc a la substituta, és una gestió que no pot continuar. Creiem que s'ha de canviar el sistema.
Com diu el títol del document, i que amprem d'Albert Einstein, des d'INTERSINDICAL VALENCIANA entenem que s'ha de modificar el paradigma, passant de l'actual sistema d'oferta de llocs, que com ja hem comentat, exigeix un esforç titànic de les persones que formen part dels serveis de provisió, a un sistema de demanda de llocs, en el qual l'esforç i interés es trasllada a les persones que formen part de la borsa de treball. Simplement han d'estar atents a les convocatòries dels llocs, i optar-hi. Aquesta proposta d'INTERSINDICAL VALENCIANA ja es va plantejar en la mesa de negociació de l'ordre de borses de 2018, i va ser descartada en el seu moment per falta de capacitat tecnològica de l'Administració. No estem inventant res que no es faça ja en aquest moment amb l'anomenat sistema d'oferta de llocs de difícil cobertura. L'única diferència és que s'evitarien les contínues trucades telefòniques i els actes únics, que són onerosos per al personal que prové de llocs allunyats de la ciutat de València. Per no parlar que és un sistema reeixit, àmpliament utilitzat en l'àmbit del personal docent. L'administració valenciana és la mateixa, i per tant el servei públic té les eines per a donar-lo en les millors condicions. Solament han de demanar el programa informàtic a la Conselleria d'Educació.
Aquest sistema de treball diferent alliberaria mitjans personals per a dedicar-los a altres tasques que té encomanat el Servei de Provisió de Llocs, i podrien centralitzar-se totes les borses de treball, ja siguen de llocs vacants com per a substitucions. Així no hi hauria diferències de criteris, perquè s'actuaria sempre de la mateixa manera, independentment de les característiques del lloc i del territori o conselleria on se situe.
Seria desitjable que s'implementara una tramitació més àgil de les substitucions perquè, en un horitzó d'aquest mateix any 2020, no es tardara més de tres setmanes a cobrir-les, i aconseguir que al final de la legislatura el termini d'una setmana.
En definitiva, des d'INTERSINDICAL VALENCIANA apostem per un canvi radical en la manera de gestionar les borses de treball, en les quals es trasllade l'esforç a les persones que volen treballar en l'Administració, i que el Servei de Provisió de Llocs puga gestionar més i millor l'oferta de les places a cobrir.