Intersindical actua judicialment contra la convocatòria de personal educador d’educació infantil

Passat 24 de març, acabats d’instal·lar a l’estat d’alarma, es va publicar la convocatòria de proves selectives d’accés al cos d’especialistes en educació infantil de l’Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, tot i que ambdues convocatòries -101 i 102/2018- mantingueren l’estat d’hivernació fins a l’1 de juny, quan es va alçar la suspensió dels terminis.

20 / 10 / 2020 | Intersindical requisit de titulació personal educador ordre 302020 funció pública educació infantil


Així, trenta anys després de la regulació de l’educació infantil com una etapa educativa de ple dret, amb l’Ordre 32/2020, de 4 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos especialistes en educació infantil de l’Administració de la Generalitat, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat, no sols es fa un pas enrere, sinó que l'Administració del Botànic aposta decididament per la involució, per la precarització dels drets educatius de l’alumnat d’aquest cicle i pel maltractament laboral del personal que hi treballa.
en rebaixar el requisit de titulació, l’administració ens mostra la seua vessant més miserable.
Perquè, després d’incomplir sistemàticament els preceptes legislatius i els acords signats amb les organitzacions sindicals, en rebaixar el requisit de titulació i el nivell de formació exigible per a enfrontar amb garanties la responsabilitat que comporta la intervenció educativa i la tutorització d’alumnat de zero a tres anys, l’administració ens mostra la seua vessant més miserable.

Davant aquesta nova agressió, iniciàrem un procés d’assemblees en el col·lectiu per a informar de les situacions que podrien donar-se amb les condicions d’aquesta convocatòria absurda i, a més, demanar-vos l’opinió, com a personal directament afectat, sobre l’actuació del sindicat envers la mateixa .

Consegüentment al resultat de la consulta, el dia 3 de juliol es va presentar per part dels nostres Serveis Jurídics un escrit d'interposició contra de l'Ordre 32/2020 de 4 de març de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Posteriorment, el 7 de juliol el TSJ ens va notificar l'admissió a tràmit, la reclamació de l'expedient a l'Administració i l'emplaçament per nou dies als possibles interessats. I finalment, de moment, hem rebut notificació que el judici es celebrarà proper 1/06/2021 a les 12’35 hores.

Ara per ara, eixa és tota la informació sobre un procediment que pot resultar determinant no sols per a l’actual convocatòria i per a la prevista en l’oferta pública del 2020, sinó per al futur laboral d’aquest personal i també d’un cicle i una etapa educativa transcendentals