Intersindical exigeix la reclassificació immediata del personal educador d’educació especial

Fa uns dies la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport va publicar el procediment d'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, per a la qualificació professional d'Educadores d'Educació Infantil, el que entenem és el punt de partida per a l'inici del desitjat procés de classificació del col·lectiu al grup B de personal tècnic de l'administració com exigeix la llei.

26 / 11 / 2020 | Intersindical requisit titulació reclassificació cos b personal educador funció pública educació especial


Aquesta és una reivindicació antiga del col·lectiu que des d'Intersindical Valenciana hem estat reclamant insistentment a l'administració des de fa ja dues dècades. A més a més, aquest procediment s'inicia perquè les funcionàries de carrera que van obtindre la seua plaça abans d'exigir la titulació especifica per a l'accés a aquests llocs, obtinguen la qualificació professional exigida per la normativa.
Cal un pla d'ocupació que de manera ambiciosa no deixe fóra cap treballador@
Des d'aquesta organització sindical esperem que això no supose una dilació més en el procés mitjançant el qual els llocs haurien de reclassificar-se ja, de fet fa molt de temps que això hauria d'haver-se fet i després de la signatura dels Pactes per la Millora de les Condicions de treball del personal educador ja no hi havia cap excusa per a no fer-ho. No oblidem que en situació similar es troben les educadores d'especial que porten quasi dues dècades exigint aqueixa mateixa reclassificació al grup B.

És necessari ressaltar que amb la signatura del Pacte per la millora de les condicions de treball en 2018, l'administració es comprometia a iniciar el procés de reclassificació reconeixent que el col·lectiu ha d'estar en el grup B, tant en les funcions com en els compromisos recollits i signats en aquest document.

El personal educador d'educació especial realitza en la seua actuació quotidiana una infinitat de tasques tècniques, que la nova llei d'inclusió així les reconeix en considerar-les com a membres de l'equip educatiu de ple dret. Aquest fet fa més necessari encara si cap, que se'ns demane el requisit de tècnic per a accedir i exercir els nostres serveis com a personal educador, i constitueix una manera de professionalitzar i dignificar la professió, en nom de la integració i la inclusió.

Resulta evident que aquest requisit, imprescindible per a l'acompliment d’un ventall funcional ajustat als nivells d’exigència i responsabilitat inherents a la intervenció educativa, no pot discriminar les persones que porten mitja vida prestant els seus serveis en aquests llocs per a l'administració i s'ha de planificar i posar en marxa de manera imminent, un procés, que de manera anàloga a l’implementat per al personal educador infantil i als especialistes en integració social, s'aplique al personal educador especial.

Per això, cal un pla d'ocupació que de manera ambiciosa no deixe fóra cap treballadora, convalidant els mòduls necessaris amb els serveis prestats com a educadores al llarg de la seua dilatada carrera en els serveis públics. Moltes companyes ja tenen titulacions que els permetran complir amb els requisits exigits per a ser personal tècnic, sent només una minoria les que accedirien a aquesta via de reconeixement i qualificació excepcional.

Dins del procés per a la classificació professional, el qual com ja hem assenyalat és necessari i no ha de demorar-se més en el temps, s'ha de concedir un període transitori que permeta que les persones que manquen de la titulació necessària, accedisquen a la mateixa per la via de la qualificació professional o procedisquen a obtindre la titulació requerida per a exercir el lloc qualificat per la via ordinària de l'adquisició de coneixements. Recordem que des de fa mes de 20 anys les pràctiques dels cicles formatius superiors es convaliden amb un any de treball degut a les funcions que realitzem en el dia a dia les educadores d'educació especial en els centres.


Des d’Stas Intersindical Valenciana exigim a l'administració els passos necessaris i decidits, encaminats a la materialització de la reclassificació al grup B (B-06: Tècnic de gestió d'integració social i educació especial de l'administració de la Generalitat) del personal educador d'educació especial (especialistes en educació especial C1-03) d’acord amb el que estableix del punt 8 del Pacte de la Taula Sectorial de Funció Publica sobre Millora de les Condicions de Treball del Personal Educador d'Educació Especial.

Per acabar, tan sols dir que cal entendre la nostra proposta com un exercici de llibertat dins de la necessitat pel fet que, ara per ara, exigir immediatesa en la reclassificació ens obliga a ajustar-nos als cossos i requisits ja establerts a la llei de la funció pública valenciana. Dit això, entenem que l'únic col·lectiu professional que pot intervindre educativament davant qualsevol necessitat educativa específica en qualsevol etapa del sistema requereix -i es mereix- un cicle formatiu superior específic de l'educació especial. Si més no,amb la mateixa justificació i necessitat amb què ara mateix l'oferta de formació professional contempla cicles formatius específics per a discjòquei o torero