Intersindical proposa un pronunciament per la recuperació de les retribucions integres d’IT

Amb un ordre del dia minimalista i estrictament procedimental, passat divendres, 2 de desembre, la Mesa Sectorial de Negociació de Funció Pública va acordar ampliar el termini de gaudi dels dies addicionals de vacances i assumptes propis, així com els dies per assumptes propis compensatoris, fins el 28 de febrer de 2017.

05 / 12 / 2016 | Intersindical retribucions meses de negociació mesa sectorial funció pública


Així mateix, es va aprovar el Pla anual d'avaluació per a l'ascens en el sistema de carrera professional horitzontal l'any 2017, una resolució que en ser idèntica a la de l’any 2016, no ha generat cap debat i ha estat acceptada per totes les organitzacions sindicals presents en la Mesa.
Front a l’anèmia propositiva de l’administració, Intersindical Valenciana va presentar un document instant la Presidència de la Mesa a un pronunciament per a remoure qualsevol impediment per a la recuperació de les retribucions integres durant els períodes d’incapacitat temporal, a més de recordar alguns dels compromisos adquirits a l’Acord de Legislatura que difícilment es podran acomplir dins dels terminis acordats.
Tot seguit us fem un breu resum d’aquestes qüestions:

 • Modificació Decret 186/2014 de carrera professional horitzontal, pendent d’informe favorable de la D.G. de Pressuposts segons la Directora General de Funció pública. Els sindicats entenem que aquesta conformitat ja es va donar en l’anterior Mesa General, però, a més, no podem acceptar el fet que aquest tràmit puga paralitzar un procés essencial que porta ja mes de vuit mesos de retard.

 • Concurs de trasllats. Llevat del grup APF d’administració general, obligat per sentència judicial i que es convocarà d’acord al Decret 33/99 i l’actual ordre de barem, l’Administració no convocarà concursos de trasllats fins que no s’aprove una nova ordre, de la qual, segons la Directora General, ja hi ha un esborrany pendent de negociació i vinculat a la publicació del Decret de Selecció, Provisió i Mobilitat que continua en el Consell Jurídic. Tots els sindicats hem demanat la convocatòria de mesa tècnica per a negociar ja l’esborrany.

 • Qualificacions professionals per al personal que treballa als centres d’Igualtat. Es planteja la problemàtica i implicacions per al personal que treballa als centres d’atenció directa la necessitat d’acreditació de qualificació professional abans del 31 de desembre de 2017.

 • Classificació dels llocs d’Igualtat sense incrementar la jornada laboral. Davant la proposta d’increment progressiu del complements específic dels llocs d’atenció directa a partir de 2017, després d’una roda d’intervencions, tots els sindicats demanen que es millore la plantilla i les seues retribucions, evitant el parany de vincular aquestes millores retributives a increments de jornada. A més a més, es va agrair expressament aquesta conselleria l’actitud de diàleg i defensa decidida del personal de la mateixa.

 • Desenvolupament acords Mesa General Negociació I (MGN I). Per tal de donar compliment a l’acord de legislatura del 9 de juny, el Secretari Autonòmic ens ha informat de la convocatòria de la MGN I per al proper 20 de desembre, amb un ampli ordre del dia:

  • Mútues. Ja s’ha passat la data per a poder retornar la despesa dels accidents de treball i malalties professionals a la sanitat pública per al 2017. Es proposa constituir un grup de treball per a aconseguir la reversió l’any 2018. Intersindical Valenciana, com la resta de sindicats, pensem que no cal fer cap grup de treball, el que cal és voluntat i promoure la reversió amb la mateixa celeritat que es va promoure la privatització.

  • Diagnosi de la situació de la plantilla.

  • Establiment dels criteris generals per a l’OPE 2016 i 2017.

  • Pla d’ordenació de recursos.

  • Informació de les gestions davant el Govern de l’Estat per tal de eliminar la taxa de reposició d’efectius. A instàncies d’UGT, la qual INTERSINDICAL VALENCIANA junt a la resta de sindicats hem recolzat, s’elevarà a la MGN I proposta de reprovació de l’actuació del Ministeri d’Administracions Públiques pel fet que en no haver suprimit aquesta taxa impedeix les administracions de autònomes una planificació ajustada de les seues plantilles.

  • Modificació Decret 175/2006 per tal d’ampliar la jornada d’estiu. Si es pot arribar a un pacte no caldrà modificar el Decret, però cal informe de la D.G. de Pressuposts per a quantificar la despesa.

  • Pla de recuperació de retribucions. També cal esperar l’informe de la DG Pressupostos. • Enquestes sobre l’ús del valencià a l’Administració. La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha remet a les conselleries a personal, sembla que extern, per tal de fer algun tipus d’estudi de camp o enquesta sobre el grau d’ús del valencià a l’Administració del Consell. INTERSINDICAL VALENCIANA recolza qualsevol mesura per a desenvolupar estratègies augmentatives de l’ús del valencià a l’administració, però considerem del tot innecessari i improcedent la gestió privada d’aquest estudi de camp.

 • Personal conductor. Després de diverses reunions i meses tècniques, totes les organitzacions sindicals demanem la Direcció General de Funció Pública l’elaboració d’unes instruccions amb les quals homogeneïtzar les condicions de treball del personal. Ens emplacem a la propera reunió, prevista per a 16 de desembre, per a avançar en aquest sentit.