Intersindical Valenciana signa l’acord del Pla d’estabilitat 2017-2020: Sí, però...

La mesa sectorial celebrada hui, dimecres 3 d’octubre, ha aprovat l’acord per al desenvolupament de les ofertes d’ocupació pública i el pla d’estabilitat en l’ocupació pública 2017-2020, amb el vot favorable de tots els sindicats.

03 / 10 / 2018 | Intersindical pla d'estabilitat personal interí ocupació pública mesa sectorial


La proposta presentada en la reunió de hui per la Conselleria de Justícia arreplega la proposta conjunta i unitària de tots els sindicats per tal de millorar el document rebutjat en juliol. La qüestió fonamental ha estat millorar la puntuació en la fase de concurs per al personal que treballa en l’Administració de la Generalitat. Finalment s’ha acceptat que es compte amb fins a cinc punts els períodes avaluats satisfactòriament en aplicació del Decret del Consell pel que se regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment. Cal recordar que l’Administració ens ha lliurat un nou document sobre carrera en el qual es té en compte a tot el personal, interí i laboral temporal inclòs, i que començarem a negociar el més aviat possible.

Una negociació complicada
Recordareu que el passat dia 20 de juliol es va presentar una proposta sobre aquest tema que va rebre el recolzament de CCOO, i l’oposició de la UGT i CSIF. INTERSINDICAL VALENCIANA també va rebutjar aquest document després de consultar al personal, què va pronunciar-se’n en contra.
Ara, però, INTERSINDICAL VALENCIANA, després de consultar a l’afiliació, ha signat l’acord, per entendre que és un inici de la solució dels problemes de personal que pateix la Generalitat. Hem d’advertir que ha de tindre continuïtat en nous acords que puguen establir convocatòries d’OPO anuals més enllà de 2020, data fins la que arriba l’acord signat hui. Ofertes públiques que han de contindre un número suficient per a resoldre la fallida demogràfica a la que anem si no es prenen les mesures que son necessàries. Aquests acords han de tindre en compte el personal que ara treballa i que no puga aprovar les proves selectives que es convoquen entre 2017 i 2020 per la senzilla raó que no es convoquen suficients places. No podem deixar a cap persona enrere. Per tant, des d’aquest compromís amb la societat, l’administració i el personal, i amb l’aval de l’afiliació, INTERSINDICAL VALENCIANA ha donat el seu suport a aquest acord. Ara cal que es posen en marxa les proves selectives i es rebaixe el percentatge de personal interí.

Un pla imposat
Aquest pla sorgeix d’un acord del govern de Rajoy amb els sindicats UGT, CCOO i CSIF; és una mesura aliena a l’administració valenciana, quasi podem dir que imposada, i som favorables a una negociació plena en l’àmbit valencià. Cal abandonar les restriccions que suposen les taxes de reposició d’efectius per tal de tindre una veritable negociació sobre el que es necessita per a tindre una administració pública valenciana moderna i que done el millor servei a la nostra societat.

Podeu descarregar l'acord signat clicant ací

Accedeix al document en castella clicant ací


Borses de treball
També s’ha presentat en la mesa sectorial un acord sobre criteris excepcionals relatius a la crida i a l’ordre de prelació en les borses de treball temporal, a incloure en el Decret 3/2017, de 13 de gener. Aquest acord suposa que en absència de borsa de treball temporal es podrà utilitzar la relació de les i els aspirants que hagueren superat la primera de les proves del corresponent procés. També s’inclou com a possible excepció a l’ordre de crida en la borsa al personal amb diversitat funcional. Ens trobem davant la solució al problema plantejat per l’Advocacia de la Generalitat en la redacció de la nova ordre de borses. No es tracta d’una novetat, sinó de donar cobertura legal a una situació habitual. Conseqüentment, INTERSINDICAL VALENCIANA ha decidit signar l’acord.

Podeu accedir al document signat clicant ací

accedeix al document en castellà clicant ací

Precs i preguntes
En l’apartat de precs i preguntes, tots els sindicats hem destacat la necessitat de tindre un calendari actualitzat de la previsió sobre la convocatòria dels concursos de trasllats, de les dates d’exàmens de les convocatòries de 2016 i de la funcionarització mitjançant OPO, número i distribució de l’OPO 2018, les comissions de seguiment dels pactes d’educadors i fisios i el pla d’ocupació sobre el grup B. També s’ha demanat la negociació sobre els fons addicionals del 0,2% de la masa salarial i sobre la borsa de 5% d’hores per a la flexibilitat laboral.
Els concursos que s’esperava convocar en setembre s’han retardat a causa de la publicació de la RLT. Ara es troben en Intervenció, i quan tornen es publicaran. La resta del cronograma se’ns lliurarà el més aviat possible. Quant a la funcionarització, la setmana vinent es publicaran les llistes de persones admeses i el calendari del curs. La comissió de seguiment del pacte d’educadors i físios es convocarà per a dimecres 10 d’octubre. A partir del 15 d’octubre començaran les meses tècniques sobre el decret de condicions de treball i simultàniament el decret de carrera professional. També es convocarà una mesa tècnica per a negociar sobre els PROP’s.