JA TENIM AÇI EL CONCURS DE MERITS.

Divendres passat, l’administració ens va informar del desenvolupament de les convocatòries abans de la publicació del concurs de mèrits derivat de l’aplicació de la llei 20/21 de reducció de la temporalitat en las administracions publiques.

14 / 11 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Divendres passat, l’administració ens va informar del desenvolupament de les convocatòries abans de la publicació del concurs de mèrits derivat de l’aplicació de la llei 20/21 de reducció de la temporalitat en las administracions publiques.

El pròxim dia 15 de Novembre es publicaran les convocatòries de concurs de mèrits i s’obrira un termini fins al 15 de desembre per a a participar.

Us informem de com es farà la inscripció.

• Primer lloc, hi haurà que sol·licitar la cita prèvia mitjançant l’aplicació habilitada a l’efecte. El sistema et donara la cita.

• Seguidament, amb la data que et done el sistema de cita prèvia i dins de les 48h naturals assignades (si et dona per a un divendres les 48 h contaran les del cap de setmana) hi haurà que emplenar la/les sol·licitud/es de participació les convocatòries per al concurs de mèrits i el pagament de la/es taxa/es corresponents. Dins del termini assenyalat es podran omplir tantes sol·licituds com convocatòries de cossos als que s’aspire.

• Per últim, una vegada revisades les sol·licituds eixira un llistat amb els admesos i exclosos i A partir de la publicació, soles podran participar les persones admeses, s’obrirà un termini de 10 dies per a emplenar el full d'auto-baremació i presentar-ho juntament amb la documentació que no figure al full de serveis.

Assumptes d'interès.

• El procés nomes es podrà realitzar mitjançant certificat electrotònic o clau permanent.
• Es convenient revisar els mèrits que no figuren en el full de serveis prestats perquè s’hauran de presentar.
• Si s’oblida fer la sol·licitud dins del termini de les 48 h assignades, s'haurà de tornar a sol·licitar una nova cita.
• Si els mèrits són els que consten a la fulla de serveis, no cal tornar a aportar-los de nou.


En breu us convocarem a una assemblea informativa.
Esteu atents als nostres canals de difussió.