La gran cacera –humana-  en el Sector Públic Instrumental.

Portem ja molt de temps, massa, assistint a una perversa intoxicació mediàtica per a escampar l’ombra de la sospita sobre el conjunt del personal d’un sector al qual els nostres anteriors governants van portar de manera intencionada a fugir de la legalitat, com a instrument d’una concepció política subsidiària del poder econòmic.

24 / 05 / 2017 | Intersindical sector públic drets laborals


Malauradament, tot al contrari del que podíem esperar, lluny de prioritzar la recuperació de la dignitat institucional i comprar el bitllet de tornada a la legalitat, el nous gestors de lo públic, eixos que amb declaracions ampul·loses diuen haver aterrat a la Generalitat per a rescatar les persones, s’han llançat a culpabilitzar de manera preventiva la totalitat de les treballadores i treballadors del sector.

I així, en els últims mesos han aparegut en premsa diversos articles als quals es qualifica als treballadors i treballadores del sector públic instrumental "d’endollats", s'han publicat dades a les quals només el desconeixement del sector pot donar credibilitat i s'han produït filtracions sobre esborranys de projectes de llei. Tot un seguit de fets puntuals que encaixen a la perfecció en el que sembla ser una campanya massiva de desinformació i difamatòria davant la qual tan sols podem donar una resposta clara i contundent: Les treballadores i treballadors no són els culpables.

Independentment de les intencions, aquestes actuacions, contribueixen a alimentar un clima contrari al personal i, per això mateix, favorable a qualsevol mesura antisocial, com ara EROs, acomiadaments o modificacions substancials de condicions de treball, les quals, a més, poden ser acceptades i justificades pel conjunt de la ciutadania com a mecanisme per a posar fi a uns privilegis inexistents.

És per això, que aquesta situació, amb les filtracions continuades a la premsa, palesa si més no una falta de voluntat política per a donar solució a un personal i un sector que ha patit com cap altre l’espoli d’una mala gestió intencionada, continuada i sistemàtica.

Paradoxalment, els protagonistes d’aquesta agressió mediàtica són els mateixos grups parlamentaris que varen impulsar en el seu moment una Esmena per a garantir l'estabilitat laboral del col·lectiu afectat per les múltiples i dures reestructuracions que la crisi econòmica va deixar en el sector públic.

Davant aquesta situació, Intersindical Valenciana actua:

- Manifesta la seua indignació pel que sembla haver-se convertit en la pràctica habitual del Consell: filtrar a la premsa dades sobre negociació col·lectiva, obviant els fòrums de negociació legalment establerts i, per
això mateix, menyspreant als i les representants legitims dels i les treballadores.

- Denuncia que aquestes pràctiques són impròpies d'un Consell d'esquerres i que va accedir al govern autonòmic posant els valors de transparència i participació, com a objectiu i instrument de la seua gestió.

- Emplaça als i les responsables de la Direcció general de Sector Públic i Model Econòmic i les diferents Entitats que ho componen a facilitar a la totalitat de les organitzacions sindicals la documentació sobre la qual
s'han elaborat les dades filtrades per a poder rebatre les acusacions generalitzades sobre el personal i, a més per a poder exercir com cal la seua responsabilitat de representació i defensa dels drets de les treballadores i
treballadors.

- Exigeix als i les responsables de la Direcció general de Sector Públic i Model Econòmic i les diferents Entitats que ho componen:
o Implementen tots els mecanismes necessaris per a paralitzar les filtracions interessades sobre temes sensibles de política de personal,
o Presenten les seues propostes, serioses i concretes sobre el futur dels i les treballadores, directament a la representació legitima del sector.
o Respecten la dignitat laboral i els drets consolidats dels i les treballadores que no sols no han estat els responsables del caos que puga existir en el sector, sinó tot al contrari, han sigut, i lamentablement continuen sent,
víctimes de successives males gestions dels recursos, també els humans.