L’AGE permet quatre dies de malaltia sense descomptar el 50%

L'AGE permet que el seu personal es puga absentar fins a quatre dies per malaltia sense aplicar el descompte del 50% que es preveu per als tres primers dies de baixa mèdica (IT).

02 / 01 / 2013 | Intersindical descomptes baixa mèdica


L'ordre que desenvolupa per a l'AGE el que preveu la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013, es va publicar en el BOE de 29 de desembre. Es dicta sols per als casos en què las absències per malaltia o accident que no donen lloc a incapacitat temporal (IT o baixa mèdica). Es a dir, els dies en què encara no s'ha signat una baixa (entre el primer i el tercer) per malaltia i finalment no se signa perquè la persona malalta torna al treball abans.

Amb la reforma de juliol (RDL 20/2012), els tres primers dies de la baixa per malaltia se descompten els havers en un 50%. Ara, quan no s'arribe a la baixa, no es descomptarà... però solament quatre dies l'any! A partir del cinqu dia, a cotizar!