Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública: Conte contat, conte acabat.

Divendres, 29 de març, es va celebrar la darrera Mesa Sectorial de la Funció Pública d’aquesta legislatura per a negociar l'Oferta Pública d'Ocupació 2019 i l'Ordre d'Inclusió Educativa

31 / 03 / 2019 | Intersindical oferta pública 2019 ocupació pública mesa sectorial funció pública eleccions2019


Amb un clima de cordialitat, com a punt final d'una legislatura molt exigent que ens ha mantès en un procés de negociació i treball permanent, es va abordar el següent ordre del dia:
1.Projecte de Decret del Consell pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
2.Determinats articles del Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la
resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.
3.Precs i preguntes

Oferta Pública d'Ocupació
Per començar, es va donar per negociada l’Oferta Pública d’Ocupació 2019. Amb les objeccions de CSIF i Intersindical Valenciana i el recolzament de CCOO i UGT, es tanca el cicle d’ofertes d’ocupació amb les quals s’hauria d’aconseguir reduir la taxa de temporalitat al 8% compromès en l’Acord de Legislatura signat en la Mesa General de Negociació.
Cal dir que, al ritme que anem, potser haurem d’esperar a la frontera dels anys 30 del present segle per a comprovar si els índex de temporalitat actual es redueixen, canvien de barri o, pel contrari, tornen a incrementar-se com a conseqüència de l’evolució demogràfica de la plantilla i les previsibles baixes vegetatives dels propers anys.
Com que els criteris d’aquests processos se’ns van facilitar en la mateixa taula de negociació, els temaris encara no els coneixem i la distribució definitiva d’alguns dels llocs oferts encara està pendent d’una resposta aliena, per la qual cosa caldrà una mesa reunió addicional, tan sols ens vàrem atrevir a valorar les quantitats d’aquesta oferta.
Per a Intersindical Valenciana, aquestes dades no sols resulten escasses per a vehicular l’objectiu que es pretén, sinó que , a més, mantenen carències del tot imperdonables, com ara no incloure convocatòries per als cossos de personal tècnic d’educació especial i educació infantil, els processos de reclassificació dels quals, en compliment dels pactes signats per a la millora de les condicions de treball d’aquests col·lectius laborals, ja s’haurien d’haver implementat. A més a més, perquè l’administració ja va adjudicar uns fons per a aquesta reclassificació al cos B en el repartiment del 0’2% addicional de l’exercici 2018.
Aquesta valoració global va ser corroborada, de facto, per la Directora General en reconèixer que les limitacions imposades per les taxes de reposició que continua mantenint l’administració central, no els permeten convocar tants llocs com voldrien. I com que som plenament conscients de la competència i la responsabilitat d’eixa direcció general, hem d’entendre que eixos llocs de treball que voldrien convocar, i no poden, no són fruit de la casualitat ni una ocurrència del moment, sinó d’un treball escrupolós per a determinar les plantilles necessàries per a garantir els serveis públics que ha de prestar.
I aquest reconeixement final, torna a posar les limitacions per a exercir una autotutela real i efectiva dels nostres drets laborals, socials, cívics i nacionals, al centre del debat polític i sindical.
Podeu consultar els documents sobre l'oferta clicant als següents enllaços
esborrany decret OPO 2019
OPO 2019
D F Orientadors laborals

Ordre d'Inclusió Educativa
Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, Intersindical Valenciana considera que tant el Decret d’Inclusió Educativa, com aquesta ordre que vehicula el seu desenvolupament, constitueixen un guany incontestable del treball realitzat en aquesta legislatura i venen a posar els ciments d’un canvi de paradigma en el sistema educatiu valencià.
En primer lloc, cal destacar el fet que la Conselleria d’Educació ha mantès el seu compromís de corregir les errades en la negociació del decret -del qual en la Mesa Sectorial de Funció Pública no vam tindre cap notícia fins a l’últim moment, i en la negociació d’aquesta ordre no sols ens ha escoltat sinó que ha atès les al·legacions i ha incorporat bona part de les propostes i suggeriments de les organitzacions sindicals al document final.
Evidentment, el document no culmina totes les nostres aspiracions i som plenament conscients que hi ha molt de camí a recórrer, però constitueix un pas endavant cap a un model d’escola en el qual té cabuda tot l’alumnat, individualment i col·lectiva, i tots els perfils professionals que participen en la intervenció educativa.
Cal destacar, la supressió de la definició del personal en negatiu -pel que no és, “no docent”-, substituint aquesta per “personal especialitzat de suport educatiu” un canvi de nomenclatura en positiu amb una enorme càrrega i recorregut pedagògic, amb el qual es conceptualitza el suport educatiu com tot allò que necessita l’alumne o alumna per a possibilitar el màxim desenvolupament de les seues capacitats i una inclusió plena en l’escola i en la societat.
Aquest canvi de denominació, en l’òrbita de “les bastides” dels postulats de Brunner i els programes d’enriquiment instrumental de Feuerstein, obrin la porta a una major inclusió del personal en els diferents òrgans de participació i gestió democràtica dels centres, des d’una proposta que considera tos els membres de la comunitat educativa com elements actius d’inclusió. En eixe sentit, la incorporació del personal educador , fisioterapeuta i tècnic de llengua de signes al procés d’avaluació psicopedagògica inicial de l’alumnat i la referència expressa a l’equip educatiu constitueixen guanys essencials.
Per a acabar, en l’apartat que tracta la compensació de les desigualtats, Intersindical va insistir en la necessitat de replantejar l’actual dinàmica de creació d’aules de dos anys per a abordar la creació de centres específics d’educació infantil -d’etapa- com un element fonamental per a compensar desigualtats i evitar que moltes alumnes i alumnes arriben a l’escolaritat obligatòria amb les cartes marcades. Així mateix, insistírem a recordar que per a previndre, combatre i compensar les desigualtats cal ampliar el catàleg de llocs de treball i incorporar nous perfils professionals, com ara personal tècnic d’integració o personal educador social.
Tot i això, reconeixent el treball fet, la voluntat negociadora i que ens dota d’un bon instrument per a continuar treballant i fer camí, Intersindical Valenciana va donar el seu suport a l’ d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.
consulta l'esborrany d'Ordre clicant ací

Fi de festa
Per a acabar, el temps dels precs i preguntes, a més d’algun recordatori de qüestions ja plantejades, com ara la necessitat d’aplicar els pactes sobre jornada del personal educador al recentment incorporat personal tècnic de suport en llengua de signes, que ja havia exigit Intersindical mitjançant un document enregistrat en l’anterior mesa sectorial, o insistir en la necessitat de revisar el llenguatge dels documents de l’oferta d’ocupació per a evitar un llenguatge sexista, fonamentalment el vàrem dedicar a reconèixer i agrair el tarannà negociador de l’administració, la quantitat de fronts oberts, heretats de l’etapa anterior, que han rebut un impuls o, fins i tot han trobat una solució satisfactòria i, també el treball extraordinari, imposat per aquest ritme frenètic de negociació, que ha realitzat el personal tècnic i el funcionariat de la casa que ha estat obligat a treballar quasi permanentment en “temporada alta”