Mesa Sectorial: Intersindical reclama la carrera professional 5·0

La Mesa Sectorial de Negociació de la Funció Pública s'ha reunit avui, 15 de novembre, amb el següent ordre del dia:

15 / 11 / 2018 | Intersindical personal interí ordre de borses mesa sectorial dies addicionals carrera professional


1. Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

2. Projecte d'Ordre de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l'Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.

3. Circular 7/2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'estableix el període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents a l'any 2018.

Tossudament alçats a favor de la carrera

Com explicàvem al nostre correu de passat 29 de juny, més d'una dècada després de l'acord signat a 20 de febrer de 2008 per totes les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial, continuem exigint un sistema de carrera més equitatiu, més racional i més just. Davant les propostes reduccionistes i excloents de l'administració, no ens ha quedat altra que resistir, molt sovint en solitari, tossudament alçats a favor de la carrera professional que es mereixen les treballadores i treballadors de l'administració pública valenciana. I tot just això és el que hem hagut de tornar a fer avui

Podeu veure l'article referenciat clicant ací

Ara cal ser valents altre cop

Tot i que l'esborrany de decret resultant de les negociacions prèvies, en incorporar el personal interí ha millorat notablement, no podem obilidar que aquesta ha estat una inclusivitat forçada per la justícia, en execució d'unes sentències que l'administració aplica tard i amb una lectura en absolut generosa.

I per això mateix, tampoc no podem oblidar que, arribats a aquest punt, el reconeixement del dret del personal interí a un tractament igualitari és inevitable i inajornable, per la qual cosa, Intersindical Valenciana es considera amb l'obligació de cotinuar reivindicant una norma generosa, amb vocació de continuitat, sense cap víctima innocent no nous greuges que perpetuen el via crucis judicial que ha acompanyat aquesta norma esperpèntica des del mateix moment de la seua gestació.

En aquesta ocasió, la gent provinent d'altres administracions van a ser les víctimes del quart decret de carrera pel fet que se'ls comptarà la carrera professional horitzontal des de l'aprovacio d'aquest document i no des de l'1 de gener de 2015. Per això, la consigna "tothom cobrarà tot" resulta un tant incompleta, o requereix un xicotet matís i, tot just per això, podem aventurar una nova eclosió de litigis.

Sense parar esment en la redacció del tot innaccesible d'alguns fragments del text normatiu, els quals podrien estar escrits en suajili i mantindrien el mateix nivell de comprensivitat, ni en la innecessària i inoperant distinció entre GDP, DPCR (o H2O, tant se val), ara per ara, mentre no es desenvolupen els itineraris formatius escaients per a fer de la formació permanent el vehicle per a adequar l'administració a la societat valenciana del S. XXI i l'avaluació de l'exercici no siga més que un tràmit ritual, el complement de carrera professional horitzontal està vinculat quasi de manera exclusiva al temps de serveis prestats.

I per això, Intersindical Valenciana considera que no hi ha cap motiu per a que aquest complement retributiu, vinculat a l'antiguitat, mantinga uns limits ridiculs que impedeixen una progressió permanent mentre es continuen acumulant anys de servei, per la qual cosa, reclamem una nova norma en la qual desaparega definitivament qualsevol tractament diferencial fonamentat exclusivament en situacions personals i no estrictament en el desenvolupament professional i, a més, incorpore tants Graus de Desenvolupament Professional com es puguen consolidar durant tota la vida de servei actiu.


Borses de gestió quasi impossible

Pel que fa a la modificació de l'Ordre de Borses, calia corregir una errada, per omisió, del document aprovat passat mes de juliol i no s'ha plantejat cap objecció sindical.

Tot i això, hem manifestat que la gestió de borses d'ocupació temporal continua ancorada a un model desfasat que no permet garantir la prestació de serveis públics essencials ni l'atenció que es mereix la ciutadania valenciana. A més a més, hipoteca la quotidianeitat laboral de les persones que gestionen la provisió d'aquests llocs, obligades a treballar permanentment a destall.

Per aquests motius, hem tornat a reivindicar el model de gestió de les borses que ja vàrem proposar durant la negociació de l'ordre i que tot i reconeixer la seua conveniència i oportunitat, no s'ha implementat únicament per no disposar dels recursos tèncics per a fer-ho, ni la voluntat per a possibilitar la seua adquisició.Repetim amb els dies addicionals

La Circular 7/2018 reprodueix els terminis de gaudi dels dies addicionals que es varen establir per a l'any 2017. Cap objecció a l'aplicació d'aquests terminis extraordinaris de manera transitòria mentre es negocia un nou decret de condicions de treball. Cal fer un pensament, però, pel fet que aquesta situació forma part de la psintomatologia consegüent als procés continuat de laminació de les plantilles que va constituir un dels trets d'identitat del periode de retallades que patirem amb especial intensitat i virulència durant l'anterior legislatura.

Podeu accedir a la Circular clicant ací

Per a acabar la sessió, en el torn obert de paraula, Hem interpelat l'Administració sobre els plans de reclassificació al cos B dels col·lectius de personal delineant, educador d'educació infantil i d'educació especial. I així mateix, de la necessària previssió pressupostària per a atendre la carrera professional d'aquest cos, fins ara despoblat, que ha rebut les primeres treballadores i treballadors amb la incorporació del personal tècnic de llengua de signes.

Aixi mateix, hem exigit la incorporació de més personal, si més no temporalment, per a atendre la gestió dels expedients de canvi de lloc per motius de salut que s'han acumulat durant el temps en què l'ordre de borses no possibilitava l'aplicació del que s'havia regulat al decret 3/2017.

Per a Intersindical, aquest ajornament amb el qual la coartada normativa ha mantingut moltes treballadors i treballadors atrapades en uns llocs de treball que ja les han trencat el cos i, ara, amenacen a trencar-les l'ànima, és del tot inadmissible, injustificable i pervers.