RESUM MESA SECTORIAL 29 DE JULIOL


29 / 07 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Hui hem tingut mesa sectorial per a aprovar el III plan d’igualtat, una xicoteta modificació de l'Ordre 20/2014 i per últim hem donat el vist i plau al barem de mèrits que s’aplicara en els processos d’estabilitats derivat de la aplicació de la llei 20/21 de reducció de la temporalitat.

Com hem dit durant tot aquest process de negociació, aquest model pactat per els sindicats majoritaris i el govern del estat, no es el nostre model, aquest model estabilitza les places no les persones.

En conseqüència, l’administració va traure vora el 60% de les places ocupades por interins (sempre segons les dades aportades per la Direcció General de Funció Publica) mentre que el 40 % restant han sigut les que s’oferiran en aplicació de la llei 20/2021 per a la reducció de la temporalitat.

La proposta d’acord al voltant d’aquest barem s’havia de ratificar o no hui per les organitzacions sindicals. Es important destacar que encara que parega que hem estat molt de temps negociant la realitat es que se'ns han traslladat de «hui per a demà» les propostes de l’administració, la qual cosa no ens porta a una veritable negociació si això afegim que les propostes estaven pràcticament tancades sense molt de marge per a negociar. Amb una voluntat diferent el tema haguera pogut estar resolt en una sola negociació i no en tres com pareix que va a ser al final.

La nostra valoració sobre el barem, no es gens positiu perquè deixa fora moltes persones i no valora la major part de l’experiència amb una limitació dels anys que segons les dades es fa curta, però les persones convocades en assemblea sobirana han manifestat estar a favor i per aquesta raó donarem el nostre vot a favor de la proposta.

D’altra banda, pel que fa a l’aprovació del III Pla d’Igualtat, Intersindical està d’acord amb el treball realitzat per tots els agents de l’administració i per això hem signat l’acord, cal recalcar que una de les coses que més ens sagnava era la mancança d’informació i la lentitud davant els permisos per risc de embaràs, i davant d’això proposarem major difusió del protocol per a que les dones en aquesta situació no es veieren afectades negativament davant la impossibilitat de sol·licitar i fer ús d’un dret estipulat a les normatives corresponents. A més a més, ens pronunciarem i proposarem un permís no recuperable per a les dones amb patologies derivades de la menstruació, proposta denegada perquè encara no disposàvem del marc legal necessari.

Avui des de l’administració ens han proposat pel que fa a la matèria de conciliació, incloure el següent paràgraf: “Així mateix, l'administració de la Generalitat continuarà avançant en la conciliació responsable detectant noves necessitats i realitzant les actuacions necessàries per a implantar millores en aquesta matèria per al seu personal en el moment que la normativa estatal bàsica ho permeta. Deixant la porta oberta per al cas ho haguera normativa legal suficient per tal d’evitar recursos jurídics innecessaris dels tribunals. Per tal causa valorem aquest horitzó de manera positiva davant aquestes i altres situacions que afecten negativament al desenvolupament laboral i personal de les dones en l’àmbit de la GVA i que portarà a una igualtat i a resoldre els entrebancs que ho impedeixen.

Acord_MSFP_III_Pla_Igualtat_firmado.pdf20220729_Acord_MSFP_Barem_firmado.pdf