STAS-Iv i CGT es mobilitzen per la consolidació del personal de l’IVASS

Els sindicats CGT i STAS-Iv iniciem amb la concentració convocada divendres, 20 de desembre, un procés de mobilització que mantindrem de manera continuada i intensitat creixent fins a aconseguir aturar l’actual OOP de l’IVASS pel fet que considerem aquesta oferta, i l’acord del qual emana, una agressió brutal contra la totalitat de les
treballadores i treballadors de l’entitat.

27 / 12 / 2019 | Intersindical sector públic mobilitzacions consolidació condicions de treball concentració ivass


Per a les nostres organitzacions sindicals, el II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental es construeix sobre labase ‘una sospita generalitzada que s’atribueix de manera preventiva sobre el conjunt de les plantilles i, a més, vertebra una solució injusta i punitiva amb la qual es carrega tota la responsabilitat de l’aberrant situació heretada dels anteriors gestors sobre les treballadores i treballadors. Tot just els únics que no són en absolut culpables de la desfeta.
quan parlem de consolidació no parlem de llocs detreball, parlem de persones.
Per a CGT i STAS-Iv un govern que pretén posar ordre en el sector públic i que va arribar amb el compromís de posar les persones al capdavant en les prioritats de l’agenda política, hauria de començar per rescatar les persones que hi treballen i, a més, reparar tot el mal que han hagut de patir com a conseqüència d’un procés de
precarització laboral continuada.

Qualsevol possibilitat, per remota que siga i al marge de la discriminació estadística sobre la quantitat de víctimes, que treballadores i treballadors que han dedicat anys, dècades i en alguns casos fins i tot una dilatada vida laboral al servei de la ciutadania valenciana, atenent tot just les persones més necessitades i vulnerables, es vegen abocades a un procés selectiu en el qual, per múltiples factors aliens, incontrolables i del tot aleatoris, les pot condemnar no sols a l’atur sinó a l’exclusió social -pel fet de tindre molts anys, poca salut i massa experiència- constitueix una agressió injustificada i impròpia d’una administració pública.

Per aquests motius que hem explicat i com que ara mateix fins i tot les organitzacions signants de l’acord esmentat es posicionen públicament a favor d’incorporar modificacions i afegir excepcionalitats, des de la convicció que aquestes excepcionalitats són aplicables a totes les entitats i a la totalitat de treballadores i
treballadors del sector, ambdues organitzacions sindicals reclamem la paralització de l’actual OOP i la modificació del II Acord de la Comissió de Diàleg Social amb la intenció d'incloure processos d'estabilització mitjançant concurs o mitjançant curs selectiu amb prova final. Ambdues fórmules canvien el focus i per compte de
parlar d'estabilitzar llocs de treball pretenen estabilitzar el capital més valuós amb què compten les entitats: les persones que hi treballen.

Això no ens situa en contra de convocar, amb posterioritat a aquesta primera fase, processos selectius per a dotar les entitats de personal de nova incorporació, la necessitat del qual és una obvietat demogràfica. Això, però, s’haurà de fer en un segon moment del procés, després d’haver consolidat els llocs de treball actuals i haver determinant a les RLTs la dimensió de les plantilles imprescindible per a garantir els serveis que s'han de prestar.

Per a concloure des d’ara mateix, ens comprometem a presentar una proposta argumentada i elaborada de consolidació mitjançant concurs de mèrits, una formula que encaixa perfectament en la legalitat vigent i de la qual hi ha exemples recents en l’àmbit de diferents administracions públiques. I per a que no quede cap dubte sobre el posicionament que defensem volem manifestar expressament queCGT i STAS-Iv quan parlem de consolidació no parlem de llocs detreball, parlem de persones.