Tu quoque, Perspicuitas.

No sembla que el llatí es vaja a posar com a llengua oficial en l’Administració de la Generalitat, i per tant, tranquil·litat en aquest sentit. Tanmateix, sí que cal tornar a posar de relleu una situació lamentable, com ara la provisió de llocs de treball mitjançant comissions de serveis, que s’arrossega des de fa anys,

29 / 05 / 2017 | Intersindical conselleria de transparència comissions de servei


Cal recordar que a gener d’aquest any es va aprovar el Decret 3/2017 pel qual s’aprovà el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i a finals de març es va negociar una nova ordre de barem dels concursos de trasllats, encara pendent de publicació. Per cert, què passa amb l’Advocacia de la Generalitat, que triga més de dos mesos en informar sobre un reglament primordial per al personal? Esperem que hi haja alguna explicació.
Doncs bé, mentre que arriben els concursos de trasllats, si el personal de carrera vol canviar de lloc de treball dins el seu cos, l’única cosa que pot fer és demanar una comissió de serveis. I ací comencen els problemes. El primer és que no tots els llocs susceptibles de proveir-se mitjançant aquest sistema s’anuncien. Hi ha conselleries, com Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori o organismes autònoms com el SERVEF que sí ho publiquen en la seua intranet o en el tauló d’anuncis de la Conselleria. Això sí, no podem assegurar que es tracte de tots els llocs, i no solament els que no tenen manera de cobrir.
Hi ha una segona via, o primera segon de què conselleria es tracta, i es que utilitzen als sindicats per a anunciar les seues vacants. Intersindical Valenciana va rebutjar aquest model perquè suposa fer un treball que és de l’Administració, que entenem que disposa de canals de comunicació suficients per a anunciar al seu personal la disponibilitat de llocs de treball. Tan difícil és tindre un tauló d’anuncis, si es vol virtual, depenent de la Direcció General de Funció Pública on es tinga oberta la informació? No ho fa la DGTIC per a les alertes informàtiques? No ens felicita el president en Nadal a través del correu electrònic corporatiu?
Si aquest sistema no ens agrada, el que ja no és acceptable és que ho faça la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. El passat divendres 26, i segons l’agenda del conseller i del sotssecretari, tots dos es trobaven en Dénia per a signar junt a l’ajuntament el conveni per a l’oficina PROP de Dénia. Hem pogut esbrinar que hi haurà dos llocs de treball per a proveir per personal del cos C2-01 d’Administració General, i la classificació serà C2 12 E015. De quina manera va publicitar Transparència aquests llocs de treball? Trepitjant els drets del personal? Hem de recordar que si roí és aquest sistema en general, en comarques centrals o en aquest cas en la Marina Alta, on els llocs ben classificats estan contats, aquest model d’opacitat és directament rebutjable. Va a prendre alguna decisió la Conselleria de Transparència per a canviar aquest model? Esperem que així siga.
Hem arribat al final, i potser algú es pregunte a què venia el títol. Doncs bé, no res com un poc de cultura general, o ara de viquipedia. Segons diuen Juli Cèsar va pronunciar unes paraules semblants en el moment del seu assassinat a mans, entre d’altres del seu fill Bruto. La traducció seria: Tu també, Bruto, fill meu? Parafrasejant al bard d’Avon, ací dirien: Tu també, Transparència?