Així no:  La teoria del caos aplicada als pactes educatius

En compliment dels pactes per a millorar les condicions de treball del personal educador i fisioterapeuta, passat 26 de juliol, Intersindical Valenciana exigia la publicació dels llocs de treball de nova creació que s'havien d'oferir al personal funcionari de carrera d'aquests cossos per a ocupar en comissió de serveis o adscripció provisional amb carácter previ a les adjudicacions a personal interí mitjançant les corresponents borses d'ocupació temporal.

29 / 08 / 2018 | Intersindical personal educador pactes educatius condicions de treball comissions de servei


"No m’he fet descregut ni agnòstic: sóc un creient del caos. El caos en el qual vivim té una gran bellesa, perquè és la interpretació humana d’una realitat inaccessible"

I cal remarcar que ho vam fer amb temps més que suficient per a gestionar ambdós procesos des de la premisa irrenunciable que tot el personal s'hauria d'incorporar als seus centres de treball a data 1 de setembre per a facilitar els equips educatius l'organització de l'inici de curs en les condicions que correspon a una escola respectuosa amb els drets educatius del seu alumnat i compromessa a una intervenció educativa de qualitat.

Tancat per vacances
Tot i que tard, massa, passat 23 d'agost ens va sorprendre un correu massiu mitjançant el qual la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport publicitava l'oferta dels llocs de personal educador als quals feiem referència al paràgraf inicial.

Molt més ens va sorprendre l'assignació d'aquest procediment a un servei sense cap competència en la gestió del personal educador i fisioterapeuta des de fa més d'una dècada i, per això mateix, sense cap informació, llevat del llistat de llocs de treball publicat.

Tot i això, el més estrafolari és el fet que aquest procediment, del qual ningú no ha pogut oferir cap resposta als nombrosos dubtes del personal interessat a participar, s'ha assignat, circumstancialment i a correcuita, a un servei sense competències ni informació, pel fet que el servei competent es trobava, literalment, tancat per vacances. Malauradament, no és sols el calendari el que no funciona en aquesta convocatòria. I tampoc no és el dèficit fonamental.

La teoria del caos
Com si es tractès d'una acurada aplicació de la teoria del caos a uns pactes, la publicació dels quals ja va exigir diferents modificacions d'errades, l'administració ha incorporat variacions mínimes que comporten resultats radicalment diferents als proposats inicialment, en cap cas, però, aleatoris, sinó perfectament predecibles. I, per això mateix, planificables.

Per començar, cal remarcar que l'adscripció de determinats llocs als SPEs no s'ajusta a la proposta presentada per Intersindical Valenciana,la qual podeu consultar en aquest enllaç

En no tractar-se d'una adscripció generalitzada, per a conformar equips de personal educador i, a més, en no especificar els centres als quals hi ha les necessitats que han motivat la creació d'aquests llocs de treball, no sols no milloren les condicions de treball de les educadores i educadors, sinó que s'incrementa la seua precarietat. Tot just el contrari del que pretenien els acords signats.

Com que tampoc hem trobat cap resposta de l'administració sobre la situació dels llocs que han modificat la seua classificació per a convertir-se en permanents, ni els criteris que es van utiitzar per a decidir l'adjudicació de les comissions de servei si es produeix més d'una sol·licitud per al mateix lloc de treball, ni com es van a gestionar les resultes d'aquest procés, per la qual cosa no podem saber si seran accessibles al personal de carrera abans de l'acte d'adjudicació, la nostra organització sindical va presentar ahir un document sol·licitant l'ampliació del termini i la publicació de tota la informació complementària necessària per a evitar una elecció desinformada que pot provocar un allau de renúncies, i els subsegüents cessaments, una vegada començat el curs escolar.

Podeu consultar el document, amb el qual pretenem evitar un xicotet caos induït en absolut desitjable, en aquest enllaç.

Però a més, com que tampoc no hem rebut cap informació, ni resposta sobre els motius pels quals no s'han ofertat els llocs corresponents a les noves escoles infantils de primer cicle, ni sobre la situació i resolució dels expedients de comissió de serveis per motius de conciliació, o de salut, en procés de tramitació, ni sobre els canvis de criteris -no escrits- respecte a la gestió en cas de desaparició de les necessitats educatives en un centre concret, no ens queda altra que reconèixer que no era això el que esperàvem i no era així com ho havíem acordat.

A hores d'ara, en no haver rebut resposta respecte a l'ampliació de termini sol·licitada, us recordem que tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat del mateix grup, cos i sector, disposa fins a dijous, 30 d'agost, a les 12 hores per a sol·licitar, en comissió de serveis o adscripció provisional, algun dels llocs disposables en els anexos següents: