Carrera professional: aclarim conceptes i oferim opcions

Algunes persones s'han dirigit al sindicat queixant-se dels minsos imports que han cobrat de la carrera professional. Això, qui ha cobrat alguna cosa, clar, ja que el personal funcionari interí, laboral temporal i el personal funcionari de carrera en millora d'ocupació no reconeguda, no han cobrat res de res.

07 / 05 / 2015 | Adel Francés eleccions2015


Com que la memòria és fràgil, hi ha qui retreu a Intersindical Valenciana que signàrem una carrera que permet cobrar entre un 9 i un 15% del que estan cobrant els companyes i les companyes de Sanitat, o que el Sindicat permeta que les persones que han promocionat vegen com la meitat o més de la seua vida professional no es compute ni es reconega. Tanmateix, és un mèrit que no és nostre: pertany als sindicats que sí que signaren: CCOO, CSIF i UGT.
Els motius pels qual van signar els han explicat ells, com correspon. Ara, però, afegeixen un altre motiu: signaren per a poder recórrer en contra. Curiós argument, en efecte, però que és recurrent: "Si ara podeu recórrer", diuen, "és gràcies a què nosaltres signàrem i es va implantar la carrera".
En primer lloc, aclarir que a Intersindical Valenciana maleïda la gràcia que li fa haver de recórrer constantment cada cosa que fa la Generalitat. Ni haver d'oposar-se als acords que ha parit en els darrers temps. Optem pel camí difícil, sempre és més fàcil contemporaneitzar, ser bons xics i xiques i signar tot el que es presente.
El cert és que Intersindical Valenciana no va signar l'acord de carrera, i després tampoc va signar l'acord que rebaixava els imports en el període transitori d'implantació de la carrera. Segons el sindicats signants, perquè som uns irresponsables (en realitat, ho diuen al revés: que ells signen per responsabilitat i tal; ergo si nosaltres no signem és que no en tenim, de responsabilitat).
Però, com diguem en la revista Intersindical número 20, a la pàgina 3, "no es tracta que Intersindical no volia, sinó que no podia signar aquests acords: No podia perquè les assemblees de persones afiliades i del personal afectat li havien dit que no signara. No podia perquè hi ha acords que suposen acceptar les retallades en les condicions de treball que han imposat els governs del PP.
Tampoc podia signar acords que, aparentment, suposaven guanys, com el de la carrera professional de l’Administració de la Generalitat, perquè volem continuar mirant a la cara les companyes i companys que veuran que es castiga el seu esforç en promocionar o les companyes i companys interins, i dir-los que nosaltres no els hem traït.
"
Tampoc no som ingenus: tenim clar que en les negociacions cal acostar postures, i que això implica cedir en les teues postures inicials. Però quan una part de les tropes teòricament aliades teues cedeixen de forma ràpida i fàcil, es fa molt més difícil arribar a acords acceptables.
Som massa exigents? Al cap i a la fi, per a signar un acord de carrera volíem:
- Aplicar un sistema just al personal que ha promocionat, de forma que es reconega tota la vida administrativa.
- Que el personal temporal entre en el sistema de carrera en igualtat de condicions que el personal de carrera, com diu la legislació europea i acabaran reconeixent els tribunals.
D'altra banda, la regulació de la carrera respecte dels períodes en millora d'ocupació no està malament; el problema és que el Govern d'Alberto Fabra està dos anys per a publicar un reglament de Selecció i Provisió que posaria en marxa la millora i no ha estat capaç de fer-ho!!
Això per no parlar que la millora està en les lleis valencianes de la Funció Pública des de 1999 i no els ha donat la gana de posar-la en marxa. Això també és culpa de què Intersindical no ha signat?

I ara, què està fent Intersindical?
En primer lloc, va presentar recurs contenciós administratiu contra el Decret de Carrera, en particular la total exclusió del personal interí i el càstic a les persones que han promocionat, qüestions que volem que es declaren nul·les i que es regulen de forma que es reconega la carrera de forma plena a tot lo món.
Cas de guanyar el recurs, s'hauria de negociar un nou decret que corregira els defectes d'aquest, incloent el personal interí i conformant un sistema que no castigue el personal que ha promocionat.
Per cert, aquest recurs contra el decret només l'ha interposat Intersindical Valenciana. Algunes altres organitzacions diran el que voldran, però o no han estat capaces, o simplement no ho poden fer, perquè signaren un acord que es reflecteix fil per randa en el decret.
D'altra banda, estem treballant molt estes darreres setmanes per a presentar recursos individuals, en aquestes modalitats:
- Personal interí amb resolució denegatòria: recurs especial de protecció dels drets fonamentals, 10 dies de termini.
- Personal de carrera que ha promocionat: recursos contenciosos administratius ordinaris pel procediment abreujat: dos mesos, que acabaran, en quasi tots els casos, el 30 de maig.
- Correcció d'errades i similars: s'han presentat uns pocs recursos de reposició.
Per tant, queden pocs dies de termini per a presentar recursos si estàs en un d'aquests casos.
Si encara vols que Intersindical Valenciana t'ajude a recórrer contra la teua resolució d'enquadrament en la carrera, afanya't i escriu-nos amb les següents dades:
NOM
COGNOMS
DATA DE NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
BREU DESCRIPCIÓ DEL MOTIU DEL RECURS
TELÈFON I EMAIL DE CONTACTE

Tot això, acompanyat de còpia de la resolució i del full de serveis.

MOU-TE
#PerDignitat