Dels processos d’estabilització, una carrera sense fí.

Els processos d'estabilització se'n deriven dels acords signats a Madrid pels sindicats majoritaris que certificaren l’ERO més gran de la història a les administracions publiques.

21 / 12 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Aquesta setmana es publicaran totes les convocatòries dels processos d’estabilització derivats de la llei 20-21 mitjançant concurs oposició.
Us recordem que els processos d'estabilització se'n deriven dels acords signats a Madrid pels sindicats majoritaris que certificaren l’ERO més gran de la història a les administracions publiques.
Fent memòria, feren mobilitzacions en resposta a aquests acords, en les que Intersindical juntament amb les associacions de personal interí i en abús de temporalitat participà activament per tal d’aconseguir les garanties necessàries. Revertir aquest procediment iniciat pel govern en contra de l’aplicació de la directiva europea es convertí en una prioritat i així aconseguirem canviar el projecte inicial de llei de temporalitat i donar resposta a les moltes reivindicacions d’aquest personal i que en dret els corresponia. El govern va haver de modificar aquesta llei però l’administració continuà endavant amb els processos encetats per tal de detraure el major nombre de llocs per als processos derivats de l’aplicació de la llei de temporalitat 20/21. Uns números que mai ens va aclarir de forma satisfactòria.
El que al principi es convertí en una carrera sense fons per encetar tots els processos va donar pas a una lentitud inusual en la resolució d’aquests. A més a més aquesta lentitud a l’hora de resoldre augmenta la incertesa en el col·lectiu de personal interí i de funcionari de carrera, al qual es priva de la promoció interna i la mobilitat en obligar a participar en nombrosos processos consecutius sense saber si han superat els anterior o no puguen participar des del torn corresponent. Con a conseqüència, no hi ha possibilitat real de promoció per al personal funcionari de carrera, ni d’estabilització del personal interí. L’administració està buidant d’experiència la funció pública.
Els concursos que no arriben a temps, canvis continus de temaris i procediment en els processos consecutius, falta d’una RPT actualitzada que done transparència a les possibilitats reals d’opció als llocs oferits entre d’altres, estan conculcant un dret fonamental com és la promoció i la estabilitat en l’ocupació. Aquesta escalada sense fi no aporta més qualitat als resultats dels processos selectius que es superposen uns darrere dels altres, molts dels quals finalitzen sense ocupar les places oferides per falta de personal que ha superat unes proves selectives excessivament dificultoses.
Des d’Intersindical Valenciana STAS volem denunciar els retards en la resolució dels processos anteriors i reclamem mes agilitat a l’hora de resoldre els que estan en marxa seguint l’ordre de convocatòria per a no arribar a situacions injustes per al personal que hi participa. Aquesta situació que des de l’inici varem anunciar que passaria´si no es gestionava de manera eficient i que l’administració no ha volgut vore fins ara quan ja no te marge de maniobra. En compte d’inventar novetats i projectes estrela per donar cabuda a grups d’experts que desconeixen el funcionament real de l’administració o la seua dimensió, el que fa falta es dotar de mitjans efectius per a gestionar el personal i planificar amb visió aquest relleu generacional que s’està duent a terme en l’administració i que ja portem temps avisant que passaria. Tot passant per donar valor a l’experiència del personal de l’administració i un traspàs de coneixement per al nou personal que entra a formar part de la funció pública d’una manera efectiva.