Dues places per a comissió de serveis a Alacant

La Direcció Territorial d'Alacant d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació necessita cobrir dues places amb reserva del seu titular:

13 / 02 / 2013 | Intersindical oferta de treball alacant


Lloc 5021, C14 19 en el Servei Territorial d'Indústria, C/ Churruca, 29, 1º planta,
Lloc 4479, C14 19 en el Servei Territorial d'Energia, C/ Churruca, 29, 2º planta.
Les persones interesadas en ocupar-les en comissió de serveis o adscripció provissional poden enviar un correu electrònic a la següent adreça: