La negociació de l’Acord de Legislatura per al personal de la Generalitat s’estanca

Un pas enrere en el requisit lingüístic i cap avanç en matèria retributiva i de salut laboral. A més, Intersindical Valenciana demana la reversió de les prestacions per IT actualment ateses per Mutualitats.

03 / 05 / 2016 | Intersindical requisit lingüístic mesa general intersindical acord de legislatura


Ara mateix, l'Acord de Legislatura està en l'aire

Dilluns 2 de maig, va tindre lloc una nova Mesa Tècnica per negociar l’Acord de Legislatura per al personal estatutari, funcionari i laboral de la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha lliurat un nou document que no conté avanços en matèria retributiva, dóna un pas enrere en el requisit lingüístic i no contempla les propostes sindicals en seguretat i salut laboral.
Un pas enrere en el requisit lingüístic i cap avanç en matèria retributiva i de salut laboral
Per Intersindical Valenciana, el document presentat arreplega algunes de les reivindicacions sindicals però no dóna passos suficients en els punts esmentats anteriorment. Per això, des del Sindicat, es fa una crida al Consell per debloquejar la situació i aproximar posicions de manera que es puga subscriure un acord amb un suport sindical ample en la propera reunió que està convocada per al 16 de maig.
Les propostes retributives que defensa Intersindical Valenciana són:
- Recuperar el pagament del 100% de les retribucions en la situació d'Incapacitat Temporal (IT), amb efectes des de la publicació de l'acord.
- Crear un Fons Compensatori Extraordinari per al conjunt del personal que tinga efectes l’1 de gener de 2017.
- El pagament de la carrera professional i els sexennis al personal interí dels diferents sectors.
- El pagament del 50% pendent de la paga extraordinària de 2012 en el primer semestre de 2016.

En l’apartat de Seguretat i Salut Laboral el Sindicat proposa que la Generalitat es comprometa a realitzar les auditories internes i externes de l’INVASSAT i dels Serveis de Prevenció; l’adscripció dels Serveis de Prevenció dels Sectors d’Educació i Administracions Públiques i Justicia a les Direccions Generals corresponents competents en matèria de Personal de les Conselleries d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques; l’adaptació del Decret 123/2001, del Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals al nou marc legislatiu, als canvis d’adscripció proposats i als resultats de les auditories reglamentàries e internes; la revisió del nombre de Comités de Seguretat i Salut Laboral per la seua racionalització i la revisió dels crèdits horaris i la creació de protocols d’actuació de les delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.
A més, Intersindical Valenciana demana la reversió de les prestacions per IT actualment ateses per Mutualitats.
Un dels aspectes negatius del document presentat hui és el pas enrere en l’establiment del requisit lingüístic. L’Administració Valenciana ha proposat una redacció que no compromet a res ni avança en l’actual situació malgrat que la majoria sindical s’ha pronunciat a favor de l’establiment de la capacitació del coneixement del valencià per a l’accés a la funció pública.
Finalment, el Sindicat valora positivament que el Consell haja inclòs propostes com ara l’aposta pels serveis públics de gestió pública; la creació de comissions sobre la reversió de serveis públics externalitzats; la reducció de la temporalitat en el sector públic; la implantació de la carrera professional per al personal de justícia; el compromís de limitar els casos de provisió per lliure designació; les propostes per la coresponsabilitat i nous usos del temps; les mesures per combatre la violència de gènere contra les dones; el desenvolupament de les unitats d’igualtat en totes les conselleries; la negociació d’acords d’ordenació de l’acció sindical o l’adopció de mesures en matèria formativa.