A propòsit de la Mesa General

Passat dijous, 20, es va reunir la Mesa General de Negociació per al personal de la Generalitat amb un ordre del dia prou decebedor pel fet que l’Administració es va centrar exclusivament a abordar aquells aspectes de les lleis de mesures fiscals i administratives i de pressupostos, susceptibles de negociació i que afecten a les condicions laborals del personal.

25 / 10 / 2016 | Intersindical mesa general mesa de negociació administració


És clar que amb aquest plantejament minimalista, el relat més interessant s’ha de construir sobre les aportacions i sobre les respostes que l’Administració va donar, i les que va amagar, a les qüestions plantejades per la representació sindical.
Començant pel principi, respecte als arguments per a incrementar les retribucions del cos de lletrats de la Generalitat, cal dir que estem totalment d’acord en la necessitat d’ajustar els complements retributius a l’enorme responsabilitat del personal i a l’augment de la carrega de feina durant els últims anys, tant per la corrupció, de la qual ens hem convertit en campions, com per les polítiques de retallades patides de manera extraordinària durant la darrera legislatura del Partit Popular. Però, es clar, en aquest argumentari encaixen la totalitat dels col·lectius laborals que conformen la plantilla de la Generalitat. Però, a més, per a Intersindical, els augments de càrrega laboral cal abordar-los des de polítiques de creació de llocs de treball, no amb cap almoina retributiva.
A més a més, com les formes són importants, no podem estar d’acord en un mecanisme de modificació de la classificació de llocs de treball, mitjançant la llei d’acompanyament dels pressupostos, defugint la negociació en els fòrums escaients per a negociar aquestes modificacions de les condicions de treball. I més, quan no fa quinze dies que es va reunir la Comissió Mixta per a l’Estudi dels Llocs de Treball, on s’hauria d’haver plantejat aquesta qüestió.
Pel que fa a la reserva d’un 1% per a incrementar les retribucions del personal, tot i entendre les dificultats de tresoreria, tan sols podem dir que amb aquest ritme la recuperació de poder adquisitiu pactada a l’Acord de Legislatura posa les coses ben difícils d’acomplir durant els dos anys posteriors.
Com que respecte a la carrera professional s’ha explicat suficientment en tots els correus, tan sols direm que haurem d’estar expectants per a veure com i quan s’aborda la modificació respecte al personal que ha promocionat verticalment i que a hores d’ara continua penalitzat d’alguna manera i, com no, quan s’acaba definitivament amb la discriminació del personal interí, però no sols respecte a la carrera professional.
Amb tot, el que no podem acceptar de cap manera es l’excusa de la manca de tresoreria, o les limitacions imposades en el sostre de despesa pública, per a ajornar l’aplicació de compromisos inajornables adquirits a l’Acord de Legislatura, com ara la retribució al 100% de les situacions d’incapacitat temporal. Ara mateix, revertir aquesta mesura, la qual constitueix un atac imperdonable contra la salut i la dignitat de tot el personal públic, i del conjunt de la ciutadania, ha de ser una prioritat que no admet condicionants econòmics ni ajornaments injustificables.
Quant al tercer punt de l’ordre del dia, l’administració es va avançar a les preguntes sindicals en anunciar una nova convocatòria de Mesa al mes de novembre per a negociar les línies generals dels processos d’ocupació pública i els possibles processos de consolidació per al personal temporal.
Intersindical Valenciana, després de fer un repàs dels incompliments, quant als terminis, de bona part dels compromisos adquirits a l’Acord de Legislatura, va preguntar si hi havia intenció de recuperar la gestió de l’atenció sanitària de les contingències professionals que ara presten les mútues. Tot i reiterar la pregunta en dues ocasions, no vàrem obtindré cap resposta.
També preguntàrem expressament si s’anava a derogar la disposició transitòria que impedeix el cobrament dels sexennis per part del personal interí docent a la qual cosa ens va respondre negativament, i amb molta contundència, la Conselleria d’Educació.
I per a acabar, presentàrem un document, el qual podeu consultar ací, demanant explicacions sobre la situació de maltractament institucional que pateix el personal educador d’educació infantil i educació especial, exigint la convocatòria urgent de la Mesa Tècnica prevista en la Disposició Transitòria Primera del Decret 56/2013, de 13 de maig, del Consell i, a més, emplaçant la Conselleria d’Educació a no recórrer la sentència Nº242/16 del jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 10 de València mitjançant la qual s’anul·la la resolució de 1 de setembre de 2015 sobre el funcionament del servei complementari de menjador escolar en la qual s’equipara el personal educador amb els i les monitores de menjador.

Punxa ací per a descarregar-te el document.