Taula Sectorial de Negociació de Funció Pública: La trilogia!

Passat divendres 13 de novembre, la Taula Sectorial va iniciar una maratoniana negociació sobre l'Oferta Pública d'Ocupació, teletreball, gratificacions extraordinàries, acords inexistents, repartiment de fons addicionals... i així fins a sumar una sèrie de tres convocatòries a intervals de 72 hores.

16 / 11 / 2020 | Intersindical taula sectorial opo 2020 gratificació personal sanitari funció pública decret teletreball


A hores d'ara encara tenim pendent de tractar quasi la meitat dels temes arreplegats a l'ordre del dia inicial, així que anirem vehiculant la informació en una entrega seqüenciada quasi per fascicles:
1. Projecte de DECRET ..../2020, de .... de novembre, del Consell. pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2020 per al personal de l'administració de la Generalitat.
Per començar, l’administració ens informa dels criteris que han seguit per a fer una oferta d’ocupació amb el major nombre de llocs possible, com ara incorporar a l’OOP els llocs s’hagen convocat en els 10 últims anys o els llocs ocupats per personal laboral indefinit.

Respecte al contingut del projecte, els cossos que es convoquen i el número de llocs a oferir, Intersindical Valenciana considera que ens trobem, com sempre, amb en el parany de la taxa de reposició d’efectius que impedeix una veritable gestió pròpia i autònoma de la plantilla de l’administració del Consell.

Per això, continuarem repetint els mateixos problemes i fins i tot amb el recurs a l’eliminació de l’heterodòxia amb la convocatòria dels 49 llocs de treball ocupats pel personal laboral indefinit, la realitat s’entossudeix a mostrar-nos que la solució a l’actual situació de precarietat extrema no pot vindre de la mà d’aquestes convocatòries massives d’ocupació.

Així mateix, com que finalment s’ha eliminat de la primera proposta el cos C1-04 Especialistes en Educació Infantil i s’ha iniciat el procediment d’acreditació de competències professionals, volem saber si això suposa l’inici del procés de reclassificació d’aquest personal al grup B, un procés en transitorietat perpètua des de la publicació de la llei 10/10. També podria ser el cas que aquest nou procés siga tan sols una coartada per a continuar ajornant la reclassificació pactada fins que es jubile el personal de carrera que va accedir abans de 1991, puix són els únics que no disposen d’una titulació que aleshores no existia. D’altra banda, també volem conèixer els números del cos C1-13 agents mediambientals, amb una gran quantitat de vacants i que no hi ha convocatòria en 2020, a més dels 82 llocs pendents de creació.

A més, Aprofitem per a demanar un canvi d programa de gestió de personal per substituir al “HUMAN”, el qual ja ha quedat obsolet, per un altre que puga fer unes projeccions més senzilles i possibilite als sindicats fer una tasca més proactiva.

Per acabar, tornem a reiterar que ara per ara no és temps de fer convocatòries d’oposició ni promoure concentracions de persones, per això proposem la paralització de les convocatòries en marxa com a poc fins a la finalització de l’estat d’alarma. Així mateix, proposem aprofitar aquets temps per a consensuar una solució efectiva per a tot el personal interí i temporal els qui, d’acord amb la sentència del TJUE, són víctimes de l’abús de temporalitat practicat per l’administració.

2. Actualització de la relació de llocs de treball de les Conselleries d'Educació, Cultura i Esport i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Pel que fa a Hisenda, ens informen que es tracta de la creació de 25 llocs d'A1, aprofitant els nous aprovats en execució de sentència.

Quant a la Conselleria d’Educació, aquesta nova modificació palesa els mateixos dèficits i incoherències que venim assenyalat des del Paleolític inferior. Així, bona part del personal educador infantil s’ha classificat com a permanent, però, incomprensiblement, altres continuen classificat com a no permanents, una situació que també trobem amb el personal educador d’especial.

D’altra banda, tant educadors d’especial com fisioterapeutes s’han adscrit als SPEs sense que la conselleria s’haja avingut a la negociació sol·licitada pel sindicat per determinar amb claredat els procediments i modificacions que aquest canvi d’adscripció comporta.

Així mateix, denunciem que s’està produint un buidatge de llocs d’ajudant de manteniment d’escoles infantils, uns llocs que no sols no s’han creat en les noves escoles sinó que, a més, s’estan amortitzant, com ara el més recent en l’escola infantil El Partidor d’Alcoi. En eixa situació, informem que a hores d’ara ja hi ha onze escoles. En aquest punt, li hem de recordar a l’administració educativa la importància capital que té el control d’accessos en aquests centres, i molt més en la situació actual.

Un punt específic mereixen les educadores i educadors d’infantil condemnades a una situació de transitorietat perpètua, malvivint una explotació encoberta, o les educadores d’especial també pendents d’una reclassificació pactada fa més de dos anys, o el personal tècnic de promoció lingüística immers en un sagnant procés de precarització laboral i dels quals continuem esperant que la conselleria explicite la descripció funcional dels llocs de treball a què es va comprometre amb totes les organitzacions sindicals amb representació en la sectorial.

Així les coses, pensem que en algun moment la conselleria haurà de plantejar-se deixar de funcionar a força de posar pegats, perquè ara mateix fa la impressió que no tenen un model de plantilla i, el que és infinitament pitjor, que consideren el personal no docent com les xiques de servir de l’administració educativa.

Des de l’administració ens contesten que traslladaran la proposta a la directora d'inclusió educativa, a l’efecte que inste i convoque una comissió per a veure en quines condicions i perquè s'han produït uns canvis d'adscripció a uns educadors si i altres no.

Quant als ajudants de manteniment, actualment hi ha llocs sense cobrir. Sí que és cert que no hi ha borses i no s'estan cobrint, sobretot els ajudants d’escoles infantils, no sap si la solució seria traure aquests llocs com APF o mantindre les categories, ja que és una figura important dins de les escoles, però no hi ha manera de cobrir-los.

També estan estudiant, des d'abans de la pandèmia, la relació de llocs de treball que hi ha en els centres educatius, personal no docent, ja que les plantilles no concorden amb les necessitats actuals que dels centres, a fi de revisar-ho en breu i adequar-les.

3. Projecte de Decret xx del Consell, pel qual es regula el teletreball i, en situacions de crisis, altres modalitats no presencials de prestació de serveis del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat.
Per començar per la part positiva, li hem de reconèixer a l’administració l’esperit innovador, puix aquesta norma naix amb una novedosa obsolescència pretèrita. De fet, conceptualment estem davant una proposta caduca i superada la qual no parla de teletreball sinó d'una reproducció virtual de la presencialitat.

Aquest nou decret repeteix el laberíntic procediment que va fer impossible la implementació de cap ni un programa de teletreball durant els anys de vigència del decret actual, manté la consideració del teletreball com un privilegi a atorgar i passa de llarg per bona part dels riscs laborals i la seua prevenció efectiva. Res de nou, o potser si, perquè invoca les competències per a declarar una mena d’estat d’excepció laboral en el qual, davant situacions extraordinàries, es suspenen tots els requisits i garanties establertes amb l'objectiu de protegir el personal.

En tot cas, pel que fa a les nostres objeccions i propostes ens remetem al document que vam compartir a la nostra web i que podeu veure clicant ací

L’administració ens informa de la següent modificació al text:
Final de l’art 9.4 si el servei de prevenció de riscos laborals després de l'anàlisi del qüestionari previst de l'annex 4 considera necessària la inspecció del lloc des del qual es va a teletreballar i la persona participant no donarà la seua autorització, quedarà sense efecte la seua participació en el programa per no poder-se acreditar el compliment del requisit previst en l'article 4.1.d.

4. Manteniment de l’acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública de 20 de març de 2020.
Respecte a aquest punt, el primer que cal dir es que mai no va existir formalment l’acord esmentat, el qual fa referència al fet que davant la pandèmia, en concret durant l’estat d’alarma, com que moltes borses estaven esgotades o no existien, determinats llocs es podien adjudicar acudint de manera extraordinària a les borses de LABORA.

Intersindical proposa ajornar aquest punt per a tractar-ho en la següent Taula Sectorial convocada per a dilluns 16 de novembre.


5. Gratificacions extraordinàries al personal sanitari i sociosanitari.
Aquest punt que no estava en l’ordre del dia s’havia inclòs a proposta de l’administració perquè en principi no s’havia pogut aprovar en la reunió del Consell per estar pendent de negociació amb els sindicats.

A falta de conèixer el document i els detalls de la gratificació proposada i els col·lectius beneficiaris es decideix ajornar també aquest punt per a la Taula Sectorial de proper dilluns

6. Proposta d'aplicació i destinació de l'import de la massa salarial addicional per a 2020 (0,30 %).
L’administració ens explica la seua proposta de manera verbal, consistent a destinar part dels fons a completar la reclassificació del personal APF -exclusivament els titulars dels llocs- de centres educatius a una jornada de 38’45 hores i, com que no hi ha fons suficient per a completar la reclassificació acordada per al cos C2, destinar el sobrant a la creació de llocs en la Direcció General de Funció Pública.

Intersindical sol·licita major concreció i claredat en les dades específiques de la proposta verbal que ens fa l’administració, així com informes sobre les dades i estat d’execució de les partides de fons addicionals de 2018 i 2019, proposant ajornar la negociació a la següent taula sectorial, després d’haver pogut analitzar la proposta i les dades sol·licitades

7. Precs i suggeriments
En aquest punt Intersindical Valenciana planteja les següents qüestions:

1.- Pujada del 2% en nòmina, serà de la de desembre? O si no , quan?
2.- CARRERA PROFESSIONAL: Es plantegen diversos dubtes de gent que no ha cobrat i quan ho faran i qui ha d'enviar les instruccions a cada Secció de nòmines de la Conse-lleries corresponents.
-Persones que han canviat de Conselleria.
-Persones que no han cobrat els períodes corresponents a situació d’IT
-Persones que van esmenar errors en aportació de documentació i altres motius
-Persones amb resolucions de canvi de grau de diversos mesos (més de tres)
- I finalment saber si s'ha realitzat la consulta a Hisenda sobre com s'ha de tributar el cobrament.
3.- Volem saber si es tindran en compte els llocs de treball per a persones amb diversitat funcional intel·lectual en les RPTS. Ara mateix hi ha hagut una oposició i no sabien molt bé que llocs oferir-los. I si s'ha creat una borsa de treball derivada de l’OOP, i no hi ha llocs catalogats per a això, aquesta borsa quina validesa té?

4.- Al fil de la diversitat funcional, creiem que és important reprendre el tema de la carrera professional per a aquestes persones que no poden acreditar cap dels mèrits i requisits establerts per a poder integrar-se i progressar als diferents GDP
Com a resposta, l’administració ens respons que remetran una nota informativa explicant com s’ha de gestionar la tributació dels pagaments de carrera.

També van a estudiar que les RLT’s contemplen llosc adequats per a les persones amb diversitat funcional i intel·lectual.

Continuarem informant en la segona entrega d'aquesta trilogia