Moragues presenta: Una Modificació de la Modificació de la Modificació de l’Acord de Carrera*

Molta gana tenien de pactar qualsevol cosa els sindicats del tripartit, perquè anunciaren el pacte sense lligar tots els caps.

14 / 09 / 2014 | Intersindical retallades mesa sectorial mesa general carrera professional acord


TORNARAN A SIGNAR. MORAGUES TORNA A VÈNCER

Com si no es pot llegir aquesta part del seu comunicat de divendres?
L'Acord ha estat dictat única i exclusivament pel Conseller Moragues
"Se'ns ha comunicat des de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques una modificació dels percentatges" a cobrar de la carrera.
Com que "se'ls ha comunicat"? Que no era un acord?
"Des de la Conselleria d'Hisenda", la qual cosa vol dir que els termes en què s'ha signat la proposta d'acord, que s'elevarà a la Mesa General i que aquesta aprovarà submissament, han estat dictats única i exclusivament pel Conseller Moragues.
I després hi ha qui es vanta d'haver-li guanyat un pols al conseller!!
Encara deu d'estar riguent-se.

Nous imports de carrera en 2015.
Ja diguérem en l'anterior comunicat que "si no hi havia noves sorpreses" els imports els teníeu en un docment adjunt. Doncs sí que les hi ha hagut. Els percentatges són ara:
A1 i A2: 9%
B (???) i C1: 10%
C2: 12%
APF (E): 15%
I els imports, els que teniu en aquest document:
Imports anuals aproximats en euros carrera setembre 2014
O siga, que creix un poc el grup C2, que si no cobraria menys que el APF, i baixa el grup A al 9%. Deu de ser per a compensar.
De la desaparició del complement compensatori, ni pruna.
___________________________
* L'Acord sobre la carrera es va signar el 20 de febrer de 2008. La Generalitat el va incomplir.
En 23 d'octubre de 2013 es va modificar aquell primer acord. La Generalitat l'ha incomplit.
En setembre de 2013 acorden modificar l'acord de 2013. La Generalitat el modifica.
Continuarà??