Sembla imminent la publicació de les Relacions de Llocs de Treball

La Conselleria d'Hisenda i AAPP convoca la Comissió Mixta per a l'Estudi dels Llocs de Treball dimecres 4 de setembre, per a analitzar les RLT, que arriben més de tres anys després de les darreres i de la nova llei de Funció Pública.

04 / 09 / 2013 | Adel Francés rlt relació llocs de treball esborrany


Sembla que l'Administració té clar que no vol negociar les RLT, atés que la reunió del dimecres 4 de setembre té com a objectiu la constitució de la mesa tècnica de la Comissió Mixta per a l'Estudi dels Llocs de treball (CMEPT). Aquesta comissió no té caràcter negociador, sinó de mera consulta. Enteníem des d'Intersindical Valenciana que les RLT s'han de negociar, i més aquestes RLT havien de ser negociades, atès que suposen un gran canvi des de l'última vegada que es van publicar, l'agost de 2010.
Podeu fer consultes en el següent telèfon: 963 942 703
Ens han facilitat còpia informàtica de l'esborrany d'RLT, així que podeu fer les consultes que estimeu oportunes en el següent telèfon:
963 942 703


Qüestions concretes a ressenyar:

- La classificació dels llocs dependents de Funció Pública no va amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports:

* Es barregen totes les denominacions possibles dels centres, seccions d'IES, CP i CEIP.
* Els llocs d'educadors d'educació especial i de fisioterapeutes estan adscrits als centres on prestaven serveis en el curs 2010, no tenint en compte els canvis de l'últim curs. No esperem que ho tinguen actualitzat a setembre de 2013, però almenys al curs de 2012-2013.
* Encara apareixen alguns llocs de CEFIRE que van desaparèixer en 2012.En la Consellería de Presidència, Agricultura, Pesca i Alimentació existeixen diversos llocs de prefectura classificats “cap neg.” que pertanyen a Administració Especial subgrup A2. És necessari que es racionalitze la seua denominació a la que corresponga, suposem que secció.

En el SERVEF encara subsisteix la denominació de CAP d’ÀREA, quan hauria de denominar-se SOTSDIRECTOR/A GENERAL.
Encara queden "caps d'unitat” en el SERVEF que eren de l'A2 i no estaven barrades. És veritat que no patien el problema de les barrades, dit siga de pas, problema que va generar la pròpia llei, però potser podia haver-se aprofitat per a anomenar-les també com a caps de suport. Ara resulta que hi ha un munt de tipus de llocs de caps per a realitzar funcions quasi iguals! Vaja racionalització!