Funció Pública lliura als sindicats l’esborrany d’avantprojecte de llei d’ocupació pública

Avui, després d’un parell de dies informats per la premsa del seu contingut, Conselleria ha convocat les organitzacions sindicals per a entregar-nos formalment un exemplar, malauradament tan sols en castellà, de l’esborrany de la llei d’ocupació pública.

27 / 01 / 2017 | Intersindical llei d'ocupació pública funció pública esborrany avantprojecte


El document incompleix l’acord sobre competència lingüística signat amb la majoria sindical.

Com que la nomenclatura és important i les paraules mai no són innòcues, cal dir que el primer que no ens agrada d’aquesta norma és la denominació, perquè en no fer cap referència a l’administració, amaga i invisibilitza el caràcter essencial del servei públic que aquesta norma hauria de garantir i vehicular. Però, a més, perquè la formulació emprada entronca en una deriva de proletarització lingüística dels drets laborals i socials que, en centrar-se en l’ocupació que no en el treball, trasllada tant el protagonisme com la protecció cap a “l’ocupador” –empresari-.
L'esborrany amaga i invisibilitza el caràcter essencial del servei públic que aquesta norma hauria de garantir i vehicular
Respecte al contingut, evidentment caldrà una anàlisi acurada del text i es clar que tenim per davant una tasca ingent de negociació, però també un repte extraordinari per a construir col·lectivament l’administració pública que la societat valenciana del segle XXI reclama i es mereix.
Tot i això, en una primera ullada, hem d’assenyalar que el document no sols incompleix l’acord sobre competència lingüística signat amb la majoria sindical no fa ara un mes, sinó que, en relegar qualsevol compromís respecte a la igualtat de drets lingüístics a una hipotètica regulació posterior, resulta regressiu fins i tot respecte a qualsevol norma anterior.
D’altra banda, tampoc no ens sembla respectuós amb els compromisos adquirits el tractament que planteja aquesta norma per al personal interí respecte a l’accés a les borses d’ocupació temporal.
Després de dècades de polítiques contra el personal i anys de restriccions respecte a l’ocupació pública, fa ara tan sols un parell de dies es publicava el decret 3/2017 al qual un dels punts més difícils d’acordar va ser tot just el tractament i reconeixement dels serveis prestats pel personal interí. I no trobem cap raó que puga justificar trencar aquest consens.
Potser en el millor dels futurs possibles, la taxa de temporalitat siga testimonial, no hi haja períodes amb ofertes d’ocupació anèmiques i tots els processos de provisió funcionen amb una periodicitat exquisida. I encara així, per justícia, caldrà reconèixer els serveis prestats a l’administració i a la ciutadania pel personal temporal.
Però a més, en el millor dels futurs possibles, per a garantir l’equitat en les possibilitats d’accedir a una ocupació pública, de ben segur hi haurà establert un sistema d’accés diferenciat.

Més avall trobaràs un enllaç a l'esborrany en castellà.

Descarrega't el document adjunt