Solució d’emergència per al Personal Tècnic Especialista de Menors

Després de successives legislatures de laminació de la xarxa d’atenció a persones menors en situació de desprotecció i vulnerabilitat, la precarització ha afectat la integritat d’un servei essencial, derivat a una privatització que transita pels llindars de la legalitat en cedir-se a uns negocis privats que en alguna ocasió han estat qualificats d’autèntics “gulags químics”, però també han derivat en una precarització laboral injustificable del personal públic que ha hagut d’assumir les restes d’aquest naufragi. És per això que Intersindical Valenciana vol manifestar públicament el seu suport incondicional a tots els treballadors i treballadores TMEM/TSGES i, ara mateix, molt especialment al personal interí en la seua lluita per un lloc de treball no precari i realment estable.

19 / 07 / 2018 | Intersindical personal tècnic de menors personal interí estabilitat condicions laborals


Vam sobreviure a l'incendi
vam fer-li front al gegant,
vam agafar aquell quadre i ballàrem
el ball: el ball del cap per avall.
Zoo


Ara per ara, l’evolució i la situació de la plantilla es pot resumir així:
Bàsicament la major part dels i les educadores són interines als centres públics de menors de la Generalitat Valenciana, ja que durant anys i anys no s’han convocat oposicions. Així, s’ha arribat a la situació actual en la que hi ha treballadors i treballadores que estan al seu lloc de treball de forma interina des de fa 10, 15, 20 o fins i tot 30 anys. En eixos moments no existia la titulació oficial d’Educador Social, ja que sols s’exigia l’antic Curs d’Orientació Universitària – COU , i posteriorment, en la reclassificació de llocs de treball que es va fer l’any 2000, es va passar a demanar una carrera universitària, sense especificar-se’n quina en cap moment.
D’aquesta manera, les borses de TMEN en aquests anys han anat quedant buides (ja que no es convocaven oposicions ni se n’obrien d’altres), així que la Conselleria anava traient places mitjançant l’INEM, en un primer moment, i després el SERVEF, per a cobrir els llocs vacants. Així és com van començar a treballar-hi la majoria dels treballadors i treballadores dels Centres de Menors al País Valencià.
Així doncs, amb el pas dels anys s’ha anat passant de treballar de Monitors a Tècnics Mitjans Especialistes en Menors, i des de fa un any cap ací com a Tècnics en Educació Social, ja que en un primer moment es va crear la professió i posteriorment la titulació.
Ara, per a presentar-se a les oposicions cal la titulació, com seria lògic, però sense donar-li cap solució i, per tant, excloent aquelles persones que no tenen la Diplomatura o Grau en Educació Social ja que ni tan sols l’habilitació dóna possibilitat a fer-ho... tot i els anys treballats.
Davant les propostes sindicals per a donar resposta i solució a una situació sobrevinguda de la qual les treballadores i treballadores no són en absolut culpables, en la Mesa General de Negociació de la Funció Pública, l’administració es va comprometre a incorporar una modificació puntual en la llei per a possibilitar que en els processos selectius d’estabilitat, en aquells cossos en els quals s’haja produït una modificació en els requisits de titulació, puguen participar les treballadores i treballadors que hagen ocupat eixos llocs amb caràcter temporal i disposen d’una titulació del mateix nivell o superior.
D’aquests, tan sols els i les qui superen alguna de les proves del procés selectiu tindran dret a integrar-se en les borses subsegüents.
Malauradament, una vegada més, ens trobem davant una solució parcial amb la qual haurem de plorar víctimes entre les nostres companyes i companys, com a efecte colateral dels incompliments de l’administració. I no ens serveix d’excusa l’herència rebuda, la primera obligació hauria de ser rescatar les persones i reparar el dany.
En conseqüència, Intersindical Valenciana facilitarà tots els seus recursos i donarà tot el suport als més de d’un centenar d’educadors i educadores afectades a hores d’ara, , que s’han constituït des de fa unes setmanes en Plataforma per a exigir solucions que no deixen cap ni una de les treballadores i treballadors en el camí de la consolidació, perquè som plenament conscients que sense el seu treball, l’atenció als i les menors en situació de vulnerabilitat no hauria pogut funcionar durant tots aquests anys.
I emplacem a l’administració valenciana a donar una resposta generosa i amb voluntat d’anticipar la solució definitiva, per a aquest i molts altres col·lectius, que tot i que hauria de vindre de la ma de la nova llei de la funció pública, no es pot permetre el luxe d’esperar-la.