Torna la Comissió de Seguiment del Pla d’Estabilitat

Hui, 13 de novembre, s’ha tornat a reunir la comissió de seguiment del pla d'estabilitat, huit mesos després de la darrera reunió i d'haver-se publicat en juliol la primera convocatòria, acollida al procediment d'estabilització, la del cos A1-05 superior tècnic de comunicació i relaciones informatives, amb la desagradable sorpresa que el temari no duia reducció del temari, tal com vam acordar amb l'Administració. Benvinguda, per tant, aquesta reunió per a rectificar el camí encetat per l'Administració.

17 / 11 / 2019 | Intersindical personal interí funció pública comissió de seguiment acord d'estabilitat


Se’ns ha lliurat un document que us adjunten amb el nombre de temes dels diferents grups i torns, tant d’estabilitat com els processos ordinaris. Com podeu comprovar, hi ha una reducció entre lliure i promoció interna en cada procés i també un retall de temes entre torns, sent el torn d’estabilitat on hi haurà menys temes. Ara bé, com seran eixos temes? Hi haurà concrecions o estarem com sempre als peus del que se’ls ocórrega a les persones que formen part dels òrgans tècnics de selecció (OTS)? El record d’exàmens totalment desproporcionats per al cos C1-01 el tenim molt present. Doncs bé, INTERSINDICAL VALENCIANA va demanar la publicació dels temaris i la seua graduació per tal que no es torne a repetir exàmens més complicats en grups inferiors respecte a grups superiors. L’Administració va ser receptiva a les nostres peticions i la propera setmana ens tornarem a reunir per tal d’acordar, de manera definitiva, el temari general de les convocatòries d’administració especial.

Pel que fa als temaris específics d’administració especial, s’ha demanat a les diferents conselleries que el preparen, d’acord a l’especialització de cadascuna, tenint designada la persona responsable. Hem manifestat la necessitat que siguen uns temaris actualitzats i d’acord amb les funcions i tasques a realitzar, tal com es va acordar. Per a aconseguir-ho, estarem molt damunt per tal que es faça així, i que no tornem a casos de temaris amb lleis fins i tot derogades, o sobre competències alienes a l’Administració de la Generalitat.

Amb tota aquesta tasca a per davant, l’Administració pretén que es publique tota l’OPO 2017 abans de finalitzar l'any i publicar un calendari aproximat amb la data d’examens per a 2020. Ja veurem si totes dues coses s’aconsegueixen i el pla d’estabilitat inicia la seua singladura amb bon vent.

Temaris per a les convocatòries 2017-19 (quantitat de temes)

criteris per a les convocatòries 2017-19