Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9551 – Divendres, 10 de març de 2023


RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial anunciats en la convocatòria número 154/2022, de 22 de desembre de 2022.

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2023, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es resol definitivament el concurs de trasllat per a places vacants entre funcionàries i funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de justícia, anunciat per la Resolució de 18 d'agost de 2022.

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior facultatiu, escala superior facultativa, A1-04-16, convocatoria 109/21.

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 68/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració general, del cos C2-01 auxiliar administratiu de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el 2 de maig de 2023.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 31/2023, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'agrupació professional funcionarial APT-APF-05, d'ajudants i ajudantes de cuina.

Acadèmia Valenciana de la Llengua.-RESOLUCIÓ de 6 de març del 2023, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es proveïx la vacant anunciada en la convocatòria del concurs 1/2023 (Resolució de 10 de gener del 2023; DOGV 9518, del 24 de gener).

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-CORRECCIÓ d'errades de la correcció d'errades de la Resolució 13 d'octubre de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, es fa pública la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 8/2021.

Sindicatura de Comptes.-CORRECCIÓ d'errades de l'Acord del dia 17 de juny de 2022, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir dues places de tècnic especialista d'informàtica, grup B, convocatòria 06/OPO2022, publicada en el DOGV 9368 i en el BOCV 260, de 23 de juny de 2022.
març 2023
M T W T F S S
27 281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2