Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9561 – Divendres, 24 de març de 2023


RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, del sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, les vacants anunciades per la convocatòria número 15/2023, de 31 de gener (DOGV 9527, 06.02.2023).

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2023, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació els llocs de treball anunciats en la convocatòria número 152/2022, de 22 de desembre de 2022.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala terapia ocupacional, A2-16-05, convocatòria 49/21.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al cos superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A2-17, convocatòria 50/21.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió d'administració sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, A2-19, convocatòria 51/21.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits d'accés al Cos Superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, convocatòria 52/21.

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 66/2022 per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A2-01 superior de gestió, C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins als qui han superat les proves selectives de accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, C2-08-02, sector administració especial, convocatòria 117/2018, torn lliure general, i convocatòria 118/2018 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 d'abril de 2023.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, C2-08-02, sector administració especial, convocatòria 117/2018, torn lliure general, i convocatòria 118/2018 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins als qui han superat les proves selectives de accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnica d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 29/2018, torn lliure general, y convocatòria 30/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 d'abril de 2023.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 29/2018, torn lliure general, i convocatòria 30/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Turisme Comunitat Valenciana.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de noviembre, de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir els llocs previstos en l'oferta pública d'ocupació (OPE) de 2022 de l'entitat, en execució de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques del cos superior d'administració A1-01, en la convocatòria 3/2022, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'administració de la Generalitat (correspondència Llei 10/2010 LOGFPV, de 19 de juliol, A1-01).
març 2023
M T W T F S S
27 281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2